AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕРКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ГРАДСКИТЕ ТОПЛИННИ ОСТРОВИ“ - 1 март 2024

Конференцията „Мерки за противодействие на градските топлинни острови“, организирана на 1 март 2024 от Асоциация за развитие на София, събра водещи политици, академични експерти и изследователи, представители на европейски градове и региони от 12 европейски държави, които обсъдиха заедно причините, ефектите и решенията за преодоляване на градските топлинни острови.

Конференцията беше открита от Юлиан Попов, министър на околната среда, който обърна внимание, че трябва да започнем да мислим сериозно за климатичната адаптация и да предприемем специфични действия за преодоляване на ефектите от топлинните острови – енергийната ефективност, зелените покриви, възстановяване на градските реки.

Заместник-министърът на регионалното развитие Ангелина Бонева сподели с участниците рецептата за справяне с градската топлина: признаване на проблема, свързан със затоплянето и с урбанизацията; изработване на стратегия; споделяне на опит; ангажиране на институциите; и разработване на подходящи, съобразени с мястото, решения.

Надежда Бобчева, заместник-кмет на Столична община, обясни сложността на темата – пресичането на икономика, градоустройство, екология, социална кохезия. Затова работата на София е в различни аспекти – облагородяване на зелени пространства, създаване на горички в кварталите и училищните дворове и междублокови пространства.

Експерти от университетите във Виена, Братислава и София представиха научни модели и методи, които могат да бъдат в полза на общините. Представителите на европейски градове и региони споделиха своите подходи и предизвикателства.

Конференцията се провежда в рамките на проект „BeReady“ по Програма Интеррег Дунав, ръководен от Асоциация за развитие на София. „Проектът цели да даде изследвания и инструменти на градовете и да им помогне да разработят съвместно с гражданите на пилотни решения за климатична устойчивост и адаптация‘, каза Севдалина Войнова, ръководител на „BeReady“. Столична община е стратегически партньор по проекта.

    

      

      

BeReady е проект по Програма Интеррег „Дунавски регион“, съфинансиран от Европейския съюз.

НАЧАЛО НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПО ПРОЕКТА ПЛУТОС


Програмата за предприемачество, която ще подпомогне мигранти и граждани на трети страни да развият свой бизнес в страната, започна с лекция за бизнес средата в България. Програмата, подготвена от партньорите по проекта Плутос, в който АРС е партньор, включва практически сесии и симулации за стартиране на бизнес инициативи; обучението е подпомогнато и от онлайн платформа с ресурси. Тя е съобразена с условията, на които трябва да отговарят мигранти, живеещи в България, за да осъществят своите бизнес идеи. Обучителните сесии ще дадат възможност на мигранти и бежанци от Украйна да получат базови знания и умения за предприемачество, чрез лекции и срещи с успешни предприемачи-мигранти.

Програмата е един от ресурсите, създадени по проекта Плутос, които включват курсове по финансова грамотност и бизнес български език.

 

      

PLOUTOS is implemented with the support of the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.

 

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕРКИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ГРАДСКИТЕ ТОПЛИННИ ОСТРОВИ“


Асоциация за развитие на София (АРС) организира международна конференция „Мерки за противодействие на градските топлинни острови“ на 1 март 2024 г. Конференцията се провежда в рамките на проект BeReady по Програма Интеррег „Дунавски регион“, който включва консорциум от 19 партньори от 12 държави от Дунавския регион с водещ партньор АРС.

2023 г. беше най-горещата година в историята. Неотдавнашните безпрецедентни горещи вълни показват острата необходимост от укрепване на готовността и адаптивните способности на обществото да се справи с последиците от изменението на климата и да насърчи устойчивостта на градско равнище.

Конференцията е посветена на науката, дизайна, инженерството и публичните политики за ефективно справяне с ефектите на градските топлинни острови в градовете.

Сред говорителите са Юлиан Попов, министър на околната среда и водите; Ангелина Бонева, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството; Надежда Бобчева; зам.-кмет на Столична община по екология.

                              П Р О Г Р А М А

Работен език на събитието – английски

09:30 – 10:00    Регистрация

10:00 - 11:00   Политики за устойчивост на климата и градските топлинни
                            острови

Юлиан Попов, министър на околната среда и водите

Ангелина Бонева, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, национален координатор, Стратегия на ЕС за Дунавски регион

Надежда Бобчева, заместник-кмет на Столична община, направление „Зелена система, екология и земеползване

11:00 - 12:00   Подходи и решения за преодоляване на градските топлинни
                            острови

д-р Бернхард Пухер, Университет БОКУ, Виена, "Опитът на Виена - стратегия за градски топлинни острови"

Бранка Кнежевич, община Подгорица, "Ролята на градовете за преодоляване на ефектите на топлинния остров"

Хелена Юрашкова, DEX Innovation Center, Чехия, и Общност на знание и иновации „Здравеопазване“, Европейски институт за технологии и иновации, "Връзката между климат и здраве"

                                д-р Лидия Витанова, Институт GATE, Софийски университет, "Как могат да се използват градските данни и научните методи за оценка на топлинните острови? Примерът на София

12:00 - 12:30    Дискусия

Модератор на събитието:
Севдалина Войнова, Асоциация за развитие на София

BeReady е проект по Програма Интеррег „Дунавски регион“, съфинансиран от Европейския съюз.

ИСТОРИЯ ЗА УСПЕХА: ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРОЕКТА LEAD-ONLINE В БРЮКСЕЛ

"Проекти като LEAD-Online са важни, тъй като насочват вниманието към корените на речта на омразата и повишават осведомеността за мащабите на проблема", заяви Томазо Кампарино, експерт по политиките в отдел "Политики за основните човешки права" в Генерална дирекция "Правосъдие" на Европейската комисия, в приветствието си към участниците в международната конференция, организирана от екипа на Асоциация за развитие на София в Брюксел на 6 февруари 2024 г. В рамките на двегодишния период на изпълнение, проектът постигна редица успехи в изграждането на партньорства с много заинтересовани страни във всяка от седемте партньорски държави, и координира усилията на различни участници за справяне с речта на омразата онлайн по ангажиращ, информативен и ефективен начин.

Конференцията събра повече от 70 участници за дискусии, интерактивни презентации и неформални контакти. Партньорите от консорциума представиха основните резултати и продукти на проекта, които включват инструмента за самооценка на речта на омразата онлайн, обученията по "дигитално градинарство", национални събития за повишаване на осведомеността за речта на омразата онлайн и много други. В дейностите по проекта участваха над 4000 души, а чрез социалните медии и онлайн публикациите бяха достигнати над 100 000 потребители.

Звездата на деня беше интерактивната онлайн игра Hate Out!, която включва анимирани сценарии, позволяващи на играчите да разпознават случаите на реч на омразата и да избират най-подходящата реакция във всеки един от тях.

Панелистите и участниците споделиха важни идеи за опита си с омразата в онлайн пространството и за начините за информиране и овластяване на хората, особено на младежите, да я докладват и да й противодействат. Ключовите моменти от дискусията се фокусираха върху необходимостта от съчетаване на онлайн интервенциите с дискусии и събития "лице в лице", които ангажират участниците за действия в реалния живот и подпомогат изграждането на чувство за принадлежност към една общност. Изграждането на приобщаващи и съобразени с нуждите на участниците дигитални инструменти и игри е също толкова важно: съвместното създаване на образователни ресурси с участието на млади хора, особено от труднодостъпни групи и маргинализирани общности, е от решаващо значение за подобряване на ефикасността на онлайн интервенциите, свързани с речта на омразата, и за намаляване на създаването и потреблението на дискриминиращо съдържание онлайн.

След две години на интензивно сътрудничество проектът LEAD-Online, ръководен от Асоциация за развитие на София приключва, но партньорите от консорциума вече се подготвят за нови, съвместни инициативи. Следете проекта ни във Facebook, разгледайте нашите инструменти и игра и се свържете с нас, ако искате да станете част от една амбициозна и мотивирана общност от съмишленици, които работят за превръщането на нашите онлайн и офлайн общности в по-безопасни и толерантни пространства.

ПРОГРАМА 

ГОВОРИТЕЛИ И МОДЕРАТОРИ

 ПРЕЗЕНТАЦИИ

          - Learn, Engage, Act: Digital tools to prevent and counter hate speech Online | LEAD-Online 
              Denitsa Lozanova, LEAD Online Coordinator, Sofia Development Association

          
               Prompting Awareness: The Hate Speech Self-Assessment Tool
               Konstantinos MantzosDAISSy Research GroupHellenic Open University

               - Hate Speech ontologies and Hate Speech Self-Assessment Tool
               Sylvia Liuti, FORMA.Azione - Italy

                - Learn, Engage, Act: Digital Tools to Prevent and Counter Hate Speech Online
                   Amina El-Gamal, project coordinator, ZARA, an Austrian counselling centre AgainstOnlineHate and AgainstRacism

              - LEAD-Online I Hate Out! Game / PLAY AGAINST HATE: ONLINE GAME TO DETECT AND COUNTER HATE SPEECH ONLINE
                 
Konstantinos Potsis, Project Manager, DAISSy Research Group, Hellenic Open University

                 Panel Discussion - LEAD-Online: Championing a Hate-Free Digital Future

              - Learn, Engage, Act: Digital Tools to Prevent and Counter Hate Speech Online
                Maria KORECK, project coordinator, DIVERSE Association, Romania

              - Learn, Engage, Act: Digital Tools to Prevent and Counter Hate Speech Online
                Summary and Way Forward

       

       

       

Facebook   @LEADOnlineEU

Instagram   leadonline_eu

Twitter   @LEADOnlineEU

 

Проектът LEAD-Online е съфинансиран от Европейския съюз.      

ПРОЕКТЪТ SYNCLUSIVE БЕ ПРЕДСТАВЕН НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ "СРЕБЪРНА ИКОНОМИКА: НОВИ ХОРИЗОНТИ ЗА РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ. ВЪЗМОЖНОСТИ В ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА" ПО ПРОЕКТ ARGENTUM

Представители на Асоциацията за развитие на София присъстваха на заключителната конференция по проект ARGENTUM - Стратегически компетенции за сребърна икономика. Конференцията, организирана от InnoGrowth с подкрепата на Столична община, се фокусира върху иновативни решения и стратегии, ориентирани към нуждите на застаряващото население.

На конференцията беше направен цялостен преглед на проекта, като беше обобщено картографирането и създаването на иновативен клъстер, посветен на сребърната икономика, беше представен обучителен курс, предназначен за интегриране на иновативни услуги за застаряващи лица и беше засегната темата за обучението на местните власти и предоставянето на електронни уроци на целевите групи, наред с други теми.

По време на конференцията Светлана Ломева, изпълнителен директор на Асоциацията за развитие на София, заедно с други експерти от организацията, представи проекта SYNCLUSIVE и неговите основни цели и постижения пред гостите на събитието.

Проектите SYNCLUSIVE и ARGENTUM в България имат сходна група бенефициенти - първият се фокусира върху осигуряването на справедлив достъп до пазара на труда на жените над 55-годишна възраст, докато вторият е насочен към необходимостта от икономическо включване на по-широка група възрастни хора.

По време на събитието представители на проекта ARGENTUM участваха в информационни видеоклипове за SYNCLUSIVE и увериха, че работата в мрежа и сътрудничеството са ключови фактори за постигане на реално въздействие по темата за по-справедлива икономика и по-голям достъп на уязвимите групи до пазара на труда.

   
Този проект се финансира от програмата за научни изследвания и иновации Хоризонт Европа на Европейския съюз съгласно споразумение за безвъзмездна помощ № 101094526

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО И СИНЕРГИЯ: НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРИОБЩАВАНЕ И ИНОВАЦИИТЕ - SYNCLUSIVE СРЕЩА CITICESS

На 24 януари Асоциация за развитие на София от името на SYNCLUSIVE се срещна с екипа на проекта „Социални услуги ориентирани към гражданите” СИТИСЕСС (CitizenCentered Social Services, CITICESS), финансиран по Програма „Интеррег Европа” 2021- 2027 на Европейския съюз. Проектът СИТИСЕСС има за цел да подобри политиките за регионално развитие, свързани с уязвимите групи, чрез обмяна на опит, тестване на иновативни подходи и изграждане на капацитет на партньорите за идентифициране, разпространение и трансфер на добри практики, като ангажира Столична община и още 7 партньори, от 7 държави в ЕС. И двата проекта са насочени към нуждите от по-добро и по-ефективно включване на уязвимите групи - СИНКЛУЗИВ се фокусира върху пазара на труда, а СИТИСЕСС - върху иновативни социални услуги. Проектните екипи обсъдиха как допълващите се дейности и резултати от двата проекта могат да подобрят благосъстоянието на уязвимите граждани. АРС представи концепцията ENGINE, местната коалиция и Живата лаборатория, която ще предлага специфични интервенции за безработни жени 55+.

Двата проектни екипа се споразумяха и за конкретни дейности за разясняване и разпространение на информация, както и за използването на Живата лаборатория в София като стартова площадка за някои иновативни услуги на СИТИСЕСС.

   
Този проект се финансира от програмата за научни изследвания и иновации Хоризонт Европа на Европейския съюз съгласно споразумение за безвъзмездна помощ № 101094526

Страница 1 от 106

Нагоре