AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

ПРОЕКТ LEAD-ONLINE ПРОТИВОДЕЙСТВА НА РЕЧТА НА ОМРАЗАТА

Проект LEAD-Online помага на младите хора да подобрят уменията си за критично мислене, а заедно с това и своята дигитална и медийна грамотност. Фокусът на проекта пада върху тези умения поради все по-честото докладване за наличие на реч на омразата онлайн (hate speech online, HSO).

LEAD-Online дава възможност на младежи, учители, медии и активисти в социалните медии в 7 държави (Австрия, България, Кипър, Хърватия, Италия, Гърция, Румъния) да станат агенти на промяната. Водещ партньор в проекта е Асоциация за развитие на София.

Проектът е с продължителност 2 години и в периода март 2022 г. - февруари 2024 г. ще обучава млади хора на възраст 14-19 години, педагози, журналисти, активисти в социалните мрежи, б/влогъри; гражданско общество и доставчици на интернет услуги да разпознават дискурсите на омразата и основните форми на нетолерантност, предразсъдъци и дискриминация. За обученията ще се използва подход, основан на правата на човека, който ще предостави на участниците в обученията иновативни цифрови инструменти за класифициране, декодиране и противодействие на речта на омразата. Освен това ще се провеждат обсъждания относно речта на омразата, насърчаващи нагласи и поведение, които зачитат човешките права и ценности. Проектът включва емпирично изследване, съвместно създаване на онлайн инструменти, обучения онлайн и на място, както и дейности на терен.

Чрез онлайн инструменти за самооценка ще бъдат създадени онтологии на речта на омразата, които ще бъдат използвани за разработване и тестване на интерактивна онлайн игра Hate Out! с ресурси на 7 езика за идентифициране и противодействие на речта на омразата.

Партньорите ще проведат поредица от събития (LEAD-Online Talks) и онлайн творческа кампания, която да предизвика обществото да се замисли върху смразяващото въздействие на речта на омразата.

Чрез проекта:

● Над 4000 млади хора и преподаватели ще участват в интерактивни учебни формати, срещу речта на омразата онлайн, изтготвени на база правата на човека.

● Чрез Hate Out! над 3500 потребители ще се научат да изобличават съобщенията на омраза в онлайн среда. Студенти, младежки лидери, журналисти и преподаватели ще се включат в създаването на проактивни наративи срещу речта на омразата онлайн.

● Над 1400 участници ще придобият нова осведоменост за всеобхватните последици от речта на омразата онлайн и ще получат достъп до международни мрежи и ресурси за противодействие на речта на омразата по време на повече от 20 публични LEAD-Online Talks

● Повече от 35 000 души ще бъдат достигнати чрез онлайн информация.

Партньорите на LEAD-Online:

ASSOTSIATSIA ZA RAZVITIE NA SOFIA | България

FORMA.AZIONE SRL | Италия

UDRUGE CENTAR ZA MIR, NENASILJE I LJUDSKA PRAVA - OSIJEK | Хърватия

Asociatia Divers | Румъния

FUTURE NEEDS MANAGEMENT CONSULTING LTD | Кипър

HELLENIC OPEN UNIVERSITY | Гърция

ZARA - ZIVILCOURAGE UND ANTI-RASSISMUS ARBEIT | Австрия

 

Facebook   @LEADOnlineEU

Instagram   leadonline_eu

Twitter   @LEADOnlineEU

Проектът е съ-финансиран от програма „Граждани, равенство, права и ценности“ на ЕС.

     

СОФИЯ БЕ ДОМАКИН НА СРЕЩА С ЕВРОПЕЙСКИ ГРАДОВЕ, С ФОКУС ВЪРХУ ТРУДОВАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА МИГРАНТИТЕ

В разгара на безпрецедентната вълна от украински граждани, принудени да напуснат домовете си и да бъдат посрещани в европейски градове, представители на мрежата EUROCITIES и градовете Антверпен, Белгия, Тампере, Финландия, Мадрид, Испания, Брест, Франция, Кардица, Гърция и мрежата #MigrationWork дойдоха в София, за да споделят опит как те интегрират мигрантите в своите пазари на труда и как най-ефективно подкрепят украинските новодошли. Посещението се проведе в рамките на проект CONNECTION, съфинансиран от Фонда за убежище, миграция и интеграция на Европейския съюз.

Асоциация за развитие на София организира разнообразна програма от срещи и посещения при заинтересовани страни и доставчици на услуги в София, сред които Агенция за инвестиции София, Службата за миграция на бежанците на БЧК, Каритас, Ситуационния приемен център на централна ЖП гара. Специален акцент на обмена беше дейността на откритото през септември в София Бюро за информация и услуги за граждани на трети страни.

Представителите на европейските градове се срещнаха с български работодатели, които наемат мигранти, за да обсъдят техния опит, предизвикателства и препоръки как да направят процеса по-лесен.

Особен интерес предизвикаха срещите и обмена с представителите на Столична община – с Малина Едрева, председател на Комисията по образование, култура и многообразие към Столичен общински съвет, с директори на дирекции, координатори на общински програми за безвъзмездни средства, общински предприятия и съвместни инициативи с бизнеса, неправителствения сектор и международните организации.

Градовете са изправени пред подобни предизвикателства като по-добра координация между всички заинтересовани страни, повече гъвкавост и фокус върху решаването на проблеми, нужда от навременно финансиране, повече подкрепа от национално ниво, подходящо признание и подкрепа за доброволци. Градовете споделят убеждението, че украинската криза е и възможност за градовете да обмислят своите политики и повод да предизвикат положителни устойчиви промени в полза на всички.

        

      

      

      

     

 

Многонационалният проект „СВЪРЗВАНЕ - Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете “(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

 

АРС Е ДОМАКИН НА СРЕЩА ЗА ОБМЕН НА ОПИТ ПО ПРОЕКТА UMN – UnionMigrantNet and Cities Together for Integration


От 13 до 16 юни 2022г., българските партньори по проекта – АРС и КНСБ – бяха домакини на партньорска среща за обмен на опит с представители на общината и неправителствени организации от Лиеж (Белгия). В рамките на програмата гостите се срещаха с представители на КНСБ, с местни организации, работещи за интеграция на граждани на трети страни, посетиха РПЦ в Овча купел, общинския център за приемане на бежанци от Украйна на Централна гара, Каритас, и др. В последния ден от визитата гостите имаха възможност да се срещнат и с представители на Столична община и да научат повече за общинските политики за интеграция, проблемите и предизвикателствата, добрите практики и извлечени поуки.

Проектът UMN е в последната си фаза и българските партньори, КНСБ и АРС планират финалната конференция в България през м. септември. На този форум ще имаме още една възможност да споделим научените уроци и идеи за подобряване на интеграцията на всички хора, които са принудени да напуснат страната си, в търсене на по-добър живот за себе си и своите семейства.

Проектът UMN е съфинансиран от фонд "Убежище, миграция и интеграция" на Европейския съюз.

 

      

      

   

  

АРС С ПРИЗНАНИЕ ОТ ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


На годишните награди на НПО портала на 15 юни 2022г., Асоциация за развитие на София получи награда за най-много публикации на сайта на портала. Заехме третото място със 115 публикации на година!

Това е важно ново признание за нашата активна работа и споделяне на инициативите, които организираме. В същото време, това показва още веднъж огромната роля, която Порталът има за популяризиране на работата на всички граждански организации и утвърждаване на приноса им към обществото. Със сигурност, ние ще продължим да сме още по-активни и с амбиция да сме първи следващата година, не само в тази, а и в другите категории награди.

Специални поздравления и за нашите колеги, които отговарят за комуникацията и дигиталното присъствие на АРС – Албена Начева и Саня Раева, техните усилия правят видими и достъпни до най-широка публика нашата дейност и постижения.

 

 

 

СОФИЯ Е ДОМАКИН И ОРГАНИЗАТОР НА ПЪРВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА МЛАДИ БЪЛГАРСКИ ХОРЕОГРАФИ

От 15 до 25 юни 2022 г. млади български хореографи и балетисти ще бъдат част от първото издание на творческа лаборатория „Хелиос“. В рамките на 10 дни те ще творят в Регионалния център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ заедно с Владимир Ангелов - хореограф, лектор и главен директор на Dance ICONS, Inc. – Вашингтон. Експерименталният образователен процес ще завърши с представяне пред публика. Уникалната за България програма за млади хореографи е организирана от Столичната община чрез Асоциация за развитие на София и Регионалния център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ в партньорство с Международната организация и професионална мрежа за хореографи във Вашингтон Dance ICONS, Inc. и Министерството на културата.

„Нашето виждане в сферата на културата е подкрепа на младите таланти във всички области на изкуството. Творческата лаборатория, която започва днес, е част от политиката ни за подкрепа на млади таланти в танцовото изкуство. Подкрепяме майсторски класове, водени от известни в цял свят наши сънародници като Райна Кабаиванска, Тео Ушев, Димитър Маринов. Тази седмица се провеждат няколко инициативи също за млади творци – „Работилница за репортери“, актьорски курс на прочутото училище за звезди „Лий Страсбърг, каза кметът Йорданка Фандъкова. По думите й много е важно финансирането да бъде фокусирано, за да се постигнат резултати. Това постигаме с общинската програма „Култура“. Тази година в специално създаденото направление „Танц, танцов театър и пърформанс“ подкрепяме 8 проекта, а в Културния календар е включен Международният фестивал за съвременен танц и пърформанс "Антистатик", както и Резидентската програма на Derida Dance Center.

Кметът Фандъкова посочи, че „Винаги съм смятала, че талантливите успешни българи по цял свят са много голям капитал за България и за София. Благодаря на г-н Ангелов, че прие поканата ни да дойде, за да направи творческата лаборатория“. Тя благодари и на Министерство на културата за постигнатата синергия в работата по проекта „Хелиос“.

Едно от специалните неща „Хелиос“ е, че в него участват представители както на институционалните, така и на независимата сцена, подчерта ръководителят на творческата лаборатория Владимир Ангелов. „Ще бъде много интересно да се работи в този проект. Нашата задача в „Хелиос“ ще бъде да усъвършенстваме уменията, които хореографите вече имат и да се учим как да експериментираме, така че експериментът да е успешен“, каза още той. В първия ден на проекта се включи и Мила Искренова – един от най-изявените български хореографи в сферата на съвременния танц. „Този проект е колкото като едно чудо, което се случва, толкова и закономерен. Хореографията у нас тръгна от почти нулева точка на развитие в следствие на цензурата на желязната завеса. Не случайно теоретици и практици на танца казват, че развитието на танца е доказателство за развитието на демокрацията, защото само свободният човек може да танцува. Това, което се случва обаче от 30 години в България и особено в последните 10 години е едно чудо“, каза г-жа Искренова.

Целта на „Хелиос“ е освен да подпомогне професионалното усъвършенстване на съвременни български хореографи и да им даде възможност да се включат в международните изпълнителски мрежи. Проектът се финансира от Столичната община и Министерството на културата.

      

Фотограф: Аделина Ангелова

 

 

ИНОЕЪР – ПРОЕКТЪТ В ПОЛЗА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ГРАЖДАНИТЕ

Основните идеи и иновации зад проекта ИНОЕЪР бяха представени в рамките на седмото издание на Европейския конгрес на местните власти в гр. Миколайки, Полша на 11-12 април 2022 г. Конгресът представлява платформа за обмен на мнения и място за срещи на лидери на местните и регионални власти от Полша с представители на държавната администрация, НПО, бизнеса и техни партньори от чужбина.

Сред участниците в събитието бяха поканени партньорите по проект ИНОЕЪР - Яна Дочева, началник-отдел „Международно сътрудничество в НСОРБ“ и Гергана Угринска, началник на отдел „Международни дейности“ на Центъра за градска мобилност - София.

В рамките на сесията, поставяща темата за превръщането на зелените инвестиции в полза за всички, Яна Дочева сподели с участниците виждането, че България и Полша срещат еднакви предизвикателства, приоритети и цели в реализирането на екологичната промяна, но имат различни изходни точки. От местните власти започват зелените трансформации, те знаят най-добре потребностите на гражданите, затова общините трябва да имат моделиращата роля при прилагането на дейностите по осъществяването на идващите промени. „Това, върху което трябва да се фокусираме, е какво предстои за местните власти, защото нашата енергийна и екологична трансформация не е започнала вчера, а много години назад. Някои общини имат по-голяма преднина в реализацията на зелените идеи, други са съвсем в началото. Това обособява различията в проблемите, с които се налага да се справят“, заяви Яна Дочева и акцентира, че ако искаме да постигнем поставените очаквания за климатична неутралност и осигуряване на безопасна среда, трябва взаимно сътрудничество между граждани, бизнес и държава.

По отношение ролята на местните власти и бизнеса за намиране на екологични решения, тя представи проектът „INNOAIR”, изпълняван от Столична община в партньорство с 2 университета, 2 неправителствени организации, 2 компании и един национален институт. Чрез иновативната идея за зелен публичен транспорт при поискване, общината цели да предложи качествена промяна в начина на организация на придвижване в Столицата. Така на база заявките на потребителите, подадени чрез онлайн апликация се създава оптимален маршрут на придвижване с електрически автобуси, като се обхваща максимален брой пътници. Иновацията цели да подобри достъпността, като сътрудничеството с бизнеса за разработване и интегриране на проекта, с академичните среди за набиране и анализиране на данните и с НПО сектора за повишаване на осведомеността и промяна в поведението на потребителите е печелившата комбинация за успешното реализирането на проекта, сподели с участниците г-жа Дочева.

Тази година форумът събра над 1500 участника представители на местната, регионалната и изпълнителната власт от Полша, България, Израел, Италия, Швеция, Финландия, Франция, Република Северна Македония и Албания. Участваха също депутати, партньорски асоциации, сдружения и представители на бизнеса.

 

Проектът ИНОЕЪР е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.

                

         

Страница 1 от 75

Нагоре