AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

INNOAIR ВИ ПРЕДЛАГА СКОК В БЪДЕЩЕТО

“INNOAIR е поглед към бъдещето, пречупен през призмата на настоящите проблеми с трафика и замърсения въздух. Стремежът към по-чист въздух формира силно сътрудничество между учени, бизнес и граждани и доведе до амбициозни и безпрецедентни услуги за обществен транспорт, които трябва да бъдат тествани. Радваме се, че подготвяме осигуряването на по-чист въздух в нашия град чрез въвеждането на екологичен обществен транспорт при поискване в комбинация със зелени коридори и зони с ниски емисии.” това каза зам.-кметът Кристиан Кръстев по време на първото издание на форума „Зеленият преход – решения и предизвикателства за България“ в панела “Интелигентни транспортни системи и мобилност”.

По думите му интелигентният автобус е този, който адаптира маршрути и разписания за качване на пътници и подобрява преживяването им. Транспорт, който оперира в съответствие с търсенето на потребителите. Проектът INNOAIR ще предложи точно това - услугата „зелен обществен транспорт при поискване“ - скок в бъдещето. Маршрутът, по който ще се движат електробусите ще се определя от заявките на гражданите, подавани чрез мобилно приложение. Зеленият обществен транспорт ще е достъпен в определени квартали и ще превозва пътниците до най-близкия релсов път – метро станция или трамвайна спирка.

Освен това, INNOAIR работи усилено с изкуствен интелект. По време на проекта в няколко квартала на София, ще бъде извършен анализ на разписания и маршрути от наземният транспорт, който ги обслужва. На база алгоритъм, оценяващ максималният ефект от транспортната услугата (брой пътници, точки на интерес, натовареност на превозните средства, потенциални нови пътувания и др.) софтуер ще предлага промени на съществуващите линии от вече опериращия градски транспорт. За захранване на алгоритъма ще се използват всички налични данни от аналитичната система за броене на пътници в превозните средства, от наземният транспорт към тикет системата и системата за разписания.

Повече за събитието „Зеленият преход – решения и предизвикателства за България“, можете да научите тук: https://greentransition.bg/

Проектът ИНОЕЪР е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.

      

ПРОТОТИПИ НА ВЕРТИКАЛНИ ГРАДИНИ ПРЕДСТАВИХА ДНЕС СТУДЕНТИ В SOFIALAB

„Инициативи, които карат хората да виждат ежедневни предмети около себе си и да им придават нова функции, са изключително ценни. Добавената стойност на този проект беше да превърне тези предмети в градини. Градското земеделие става все по-актуално в нашето съвремие и ни помага да затворим цикъла готвене-хранене-производство.“ - това сподели Сава Кисляков, един от менторите на екипите, създавали вертикални градини.

4 прототипа на вертикални градини представиха днес студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия в SofiaLab. В екипите, разработили проектите за вертикални градини, участваха студенти, предприемачи, експерти по градинарство и земеделие, дизайнери, агроеколози и маркетинг специалисти.

Инициативата „Направи си сам – комплект за вертикална градина“ е на Асоциация за развитие на София, Зелена София и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, а целта е насърчаване на градското земеделие. Събитието, на 18 октомври, се проведе хибридно – на място, в съответствие с всички противоепидемични мерки, и онлайн, чрез платформа за виртуални срещи. Общият брой на участниците надвишава 30 човека.

Авторите на проектите – студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия Деница Георгиева, Александър Соколов, Диана Горнишка и Амина Рамез, представиха изработените прототипи. Одобрение получиха и четирите варианта, като голям интерес предизвикаха прототипите „А-образна стълба“ и „Дървен контейнер със стена от мрежа“. И двата са самостоятелно стоящи и подходящи както за интериор, така и за поставяне на открито, изработени изцяло от естествени материали. Още един от прототипите използва конструкцията на стълбата, но във вариант за по-малки пространства. Разработен е лесен и достъпен направи си сам модел от рециклирани бутилки.

И четирите прототипа ще бъдат поставени пилотно на няколко специално подбрани места в града - София Тех Парк АД, сграда на Столичната община, сградата на Централния кооперативен съюз, в SofiaLab на Асоциация за развитие на София, както и в общите пространства на жилищен блок.

След тестването на разработените прототипи от гледна точка не само на устойчивост и функционалност, но и ефект върху работната среда, в рамките на проекта е предвидено да бъде разработено ръководство „Направи си сам вертикална градина“. С него всеки желаещ лесно и бързо да направи сам своя собствена вертикална градина от лесно достъпни на пазара материали, както и да се информира какво е подходящо да отглежда в нея по сезони.

Събитията се състоят в рамките на проект CityZen, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ Европа и съфинансиран от ЕФРР на ЕС.

    

            

Асоциация за развитие на София взе участие в семинар за взаимно обучение по проект АГОРА

На 12 октомври 2021 г. АРС и Столична община обмениха опит с партньори от регион Некар-Алб, Прага и Славонски Брод от общия им тематичен клъстер „Неизползвани/недостатъчно използвани места като потенциални обществени пространства.“

София сподели опита си от Дизайн семинара за открити пространства за култура, проведен на 28 септември. АРС сподели интерактивните методи, използвани за задържане интереса на аудиторията и заинтересованите страни. Освен това екипът на АРС информира партньорите за напредъка на пилотния проект „Топлоцентралата“, както и за основните моменти, върху които ще се фокусира Плана за действие за реновиране на пространства за култура в София.

Последвалата дискусия се фокусира върху начините за превръщане на недостатъчно използвани обществени пространства, открити и закрити, в места, предлагащи социални, образователни и/или културни услуги. Социалното измерение на този процес също беше взето под внимание. Партньорите изразиха препоръки, че тази цел може да се постигне чрез подобряване на отношенията със съществуващите общности. Градовете се съгласиха, че идентичността на едно пространство може да се прояви чрез прилагане на предвиждащи широко участие модели на управление и подобряване на културните дейности.

На 18-ти октомври АРС се възползва от възможността да почерпи от опита на партньорите от тематичния клъстер „Възстановяване и икономическа валоризация на мащабно постиндустриално наследство в частна или публична собственост“. На 2-ри ноември ще се проведе още една сесия за партньорско обучение на тематичния клъстер „Синхронизиране между свободните търговски / бизнес пространства в града и потенциалните потребители“.
Проектът АГОРА се изпълнява по програма ИНТЕРРЕГ Дунав и се съфинансира от фондовете на Европейския съюз (ERDF, IPA II).

      

      

„НАПРАВИ СИ САМ – КОМПЛЕКТ ЗА ВЕРТИКАЛНА ГРАДИНА“ - ГРАДСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ВЕРТИКАЛНИТЕ ГРАДИНИ КАТО ЧАСТ ОТ НЕГО

Какво представляват вертикалните градини? Вертикалните градини са предпочитани от любителите градинари и са подходящи както за затворени пространства, така и за външни градини. Освен това са чудесни за градско земеделие, защото са практични и разнообразни. Те обживяват пространствата, създават общност и помагат на забързания градски човек да се свърже с природата и да релаксира.

За да насърчат градското земеделие Асоциация за развитие на София, Зелена София и Фондация "Приложни изследвания и комуникации" организират дизайн семинари „Направи си сам – комплект за вертикална градина“. Семинарите са част от пилотната дейност на проект CityZen, популяризиращ градското земеделие сред създателите на политики като успешна движеща сила за икономическа и социална трансформация.

Дизайн семинарите се провеждат в два етапа – на 11 октомври 30-те участници се запознаха с основите на дизайн мисленето, споделиха своя опит в градинарството и очертаха рамката на необходимите действия, които биха подпомогнали популяризирането на градското земеделие в София. Екипите се състоят от студенти, предприемачи, експерти по вертикално градинарство, дизайнери, агроеколози и маркетинг специалисти. След като обмениха идеи и опит, участниците бяха разделени в 4 групи и се впуснаха в творчески процес по създаване на макети на вертикални градини, които в последствие превръщат в прототипи. Изработването на макетите бе много цветно и забавно, но и полезно за последващия етап.

Екипите разполагат с една седмица да разработят четирите макета в реални продукти -вертикални градини, които да бъдат представени по време на втория етап на семинарите, който ще се проведе в понеделник, 18 септември. Лидерска роля в този процес поеха студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия.

След представяне на прототипите от студентите в понеделник, участниците ще изберат най-подходящите сред тях за мултиплициране. Прототипите ще бъдат поставени пилотно на четири специално подбрани места в града - София Тех Парк АД, сграда на Столичната община, офис сграда, както и в жилищен блок.

След тестването на разработените прототипи от гледна точка на устойчивост и приемственост, в рамките на проекта е предвидено да бъде разработена инструкция, която да позволява всеки желаещ лесно и бързо да направи сам своя собствена вертикална градина от лесно-достъпни на пазара материали.

Събитията се състоят в рамките на проект CityZen, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ Европа и съфинансиран от ЕФРР на ЕС.

      

      

ХАРЕСВА ЛИ ВИ ИДЕЯТА ЗА ГРАДСКО ЗЕМЕДЕЛИЕ?


Искате ли да участвате в създаването на DIY комплект за вертикална градина? Искате ли да видите прототипа си приложен на практика в реална градска среда?

Асоциация за развитие на София
Фондация „Приложни изследвания и комуникации“
Зелена София

Канят ентусиасти, предприемачи, експерти по вертикално градинарство, дизайнери, агроеколози и маркетинг специалисти да се включат в дизайн семинари за създаване на НАПРАВИ СИ САМ КОМПЛЕКТ ЗА ГРАДСКО ЗЕМЕДЕЛИЕ на 11-ти и 18-ти октомври 2021. Процесът за създаване на концепция и изработка на продукта ще се осъществява с помощта на ментори. Прототипите, предпочетени от ползвателите, ще бъдат произведени и инсталирани пилотно в София Тех Парк, Столична община, фирма за информационни и комуникационни технологии и в жилищна сграда.

За повече информация и регистрация за участие: https://forms.gle/GhvPFjEK86YCC8mAA.

 

ПРОГРАМА С ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ ОКТОМВРИ В БЮРОТО ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ

На булевард Христо Ботев 111 отвори врати първото в България Бюро за информация и услуги за чуждестранни граждани. Бюрото е създадено с идеята да бъде отправна точка за чужденци и мигранти, които искат да получат достъп до информация за специализирани услуги, както и насоки за доставчици на услуги за закрила, здравни и правни въпроси. Бюрото предлага услуги на няколко езика.

Столична община, Асоциация за развитие на София, Българския червен кръст и Пазари „Възраждане“, с подкрепата на ВКБООН и над 13 НПО обединиха усилия, ресурси и експертиза, за да осигурят по-добре интегрирани услуги за чужденци.

Програмата с предстоящите дейности за месец октомври на български език можете да разгледате ТУК.

Програмата за октомври на английски език може да видите ТУК.

Програмата за октомври на френски език може да видите ТУК.

Програмата за октомври на арабски език може да видите ТУК.

Програмата за октомври на фарси може да видите ТУК.

Бюрото за информация и услуги за чуждестранни граждани е създадено в рамките на проект #CONNECTION и е финансирано чрез европейска безвъзмездна финансова помощ.

Многонационалният проект „СВЪРЗВАНЕ - Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“ (CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

     

Страница 1 от 61

Нагоре