AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

Експерти от КНСБ проведоха първото обучение "Трудови и осигурителни права на гражданите от трети държави"

На 12 септември се проведе първото обучение „Трудови и осигурителни права на гражданите на трети държави“. Обучението се проведе в рамките на международния проект „UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция“ #UnionMigrantNet на Европейската конфедерация на профсъюзите, финансиран от Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“, 863738-UM N-AMIF2018AG-INTE. Обучението се организира от българските партньори в проекта КНСБ, „Асоциация за развитие за София“ и община Долна Малина.

Експерти от Конфедерация на независимите синдикати в България - КНСБ представиха правата и задълженията на работодатели и наети лица, особеностите на трудовите и осигурителни правоотношения, предизвикателствата на заетостта в условия на пандемия. Участниците обсъдиха програми и начини за търсене на работа, възможности за надграждане на уменията, професионална ориентация и социално консултиране. Обучението цели да подпомогне интеграцията на граждани на трети страни, пребиваващи в България. В обучението бяха обсъдени темите: трудови договори, трудово правно законодателство, осигуровки, отпуски и други важни и полезни теми, за всеки работещ в България. Работните езици на обучението бяха български и арабски език.

    

 

 

 

Как жителите на София могат да помогнат за превенция на разпространението на Ковид-19 в градския транспорт?

Нова статия посветена на проекта CO-APS - Краудсорсинг и анализиране на данни за натовареността на обществения транспорт, публичните пространства и мобилността в градовете – подчертава ролята на дигиталните технологии и активното участие на гражданите за създаване на сигурна среда в градския транспорт и на обществени места. Проектът разработва мобилно приложение, чрез което пътуващите с градския транспорт ще могат да изпращат информация в реално време за натовареността на линиите и превозните средства към ЦГМ. София, заедно с Барселона, Истанбул, и Кардица, ще бъдат първите градове, в които приложението ще се тества. По този начин пътниците имат важна роля за избора на превозното средство и за намаляване на претоварването на градските линии и струпването на множество хора на едно място. Крайната цел е да се предотврати разпространението на Ковид-19 в градския транспорт и на обществени места.

За повече информация по проекта и как да се включите, следете информацията на сайта ни. Прочетете повече за проекта тук.

 

Асоциация за развитие на София ви кани да вземете участие във финалното ИноБридж събитие: „Streamlining Public Support for SME Innovation“

Дата: 30 септември 2020 г.
Място на провеждане: Онлайн
Време: 10:30 - 13:30 часа
Език: Английски

Настоящите данни показват, че COVID-19 пандемията неминуемо засяга малките и средните предприятия (МСП). Сега повече от всякога са необходими добри политически инструменти, които да насърчат устойчивостта на МСП.

Какви мерки прилагат в различните европейски държави и кои са се доказали като ефективни? Включете се в конференцията, за да дискутирате въпросите и подходите с представители на региони от Австрия, България, Испания, Италия, Полша, Португалия и Унгария. Пълната програма на събитието по проект ИноБридж, можете да разгледате тук.

„Градовете като иновативни хъбове“, „Предизвикателствата пред МСП от Дунавския регион и връзката им с целите на териториално-базираните политика за иновация“, „Осъществяването на промени чрез партньорства“ и „Как да насърчим иновациите в МСП“ са част от темите, по които политически фигури, практици, хора от академични и бизнес среди, създатели на политики и граждани ще споделят опит и гледни точки по време на финалното събитие. Възползвайте се от възможността да обмените знания с тях!

Поради международния си характер, събитието „Streamlining public support for SME Innovation“ ще се проведе изцяло на английски език. То е безплатно и отворено за широката публика, но изисква регистрация. В случай, че изявявате желание да вземете участие, моля, регистрирайте се тук.

Очакваме Ви!

Проектът ИноБридж е финансиран по програма ИНТЕРРЕГ Европа и съфинансиран от ЕФРР на ЕС.

Асоциация за развитие на София продължава да подкрепя интеграцията на граждани на трети страни на пазара на труда


Новата публикация на АРС е посветена на интегрирането на граждани на трети страни (ГТС) на пазара на труда и е част от проекта UMN – ЮнионМайгрантНет и градовете заедно за интеграция. АРС планира организирането на семинари за местни работодатели, чрез които да ги подпомогне в процеса на включване на ГТС в пазара на труда. Проектът цели да информира всички заинтересовани страни за изискванията и регулациите в тази сфера, за да се гарантира, че ще се предотврати експлоатацията и нечестната конкуренция между местните работници и служители и тези с мигрантски произход, за равноправно участие на ГТС на пазара на труда и достъп до социална защита и обществени услуги.

Многонационалният проект „UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция“ е финансиран от Фонд “Убежище, миграция и интеграция" на ЕС.

MOБИЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДКРЕПА НА ГРАЖДАНИТЕ И СИГУРНОСТТА В ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ

Партньорите по проекта CO-APS, финансиран по програма на ЕИТ Мобилност в отговор на кризата с Ковид-19, проведоха третата си онлайн среща на 30 юли, посветена на функционалностите на мобилното приложение и аналитичния инструмент, чрез който ще се оптимизира управлението на градския транспорт в условията на епидемия. Мобилното приложение ще разчита на гражданите, използващи градския транспорт, както и на доброволци, за събиране на данни, свързани с натовареността на ключови транспортни точки в столицата, определени маршрути, и видове транспорт – метро, автобуси, трамваи. С комбинация от игрови елементи и система за награди, чрез мобилното приложение ще се събират данни в реално време, които ще помогнат и на служителите от градския транспорт и общината да вземат необходимите мерки за предотвратяване на нежелано струпване на хора в градския транспорт.

Пилотното тестване на приложението и системата за анализ на данни ще се проведе през октомври и ноември в градовете-партньори, Истанбул (Турция), Кардица (Гърция), и София. Ако желаете да ни помогнете да направим заедно публичния транспорт по-сигурен и да предотвратим разпространението на коронавируса в града, следете новините на тази страница за информация как да се присъедините към инициативата.

АРС сподели опита си в сферата на гражданското участие във фокус група по проект „Граждански бюджет за София“

На 29 юли 2020 г. АРС беше част от социологическо проучване, целящо да разкрие нагласите на гражданите относно обществените обсъждания и гражданската активност, както и начините за сътрудничество между неправителствения сектор и местната власт.

Дългогодишният опит на Асоциацията в работата както с граждани, така и със Столична община, бе причината за участие във фокус групата с представители на неправителствени организации по проект на фондация „Спаси България“. Примери за успешното сътрудничество на АРС с граждански организации, научна общност, бизнес и местна власт са дейностите по изпълнението на Стратегията за интелигентна специализация, Стратегията за младите хора в София и Стратегията за развитие на културата в София. Освен усилената работа по проекти, те включват и организирането на Софийския иновационен лагер, редица хакатони по казуси, зададени от Столична община, и множество обучения и срещи в Софийската лаборатория за иновации – SofiaLab, която дава възможност за развитие на уменията на младите хора за иновации, предприемачество и неформално образование.

Сред участниците в срещата бяха представители на различни организации от неправителствения сектор. Екипът на проекта представи примери за добри практики за управление на граждански бюджет от други европейски градове, сред които Варшава, Клуж и Антверпен. В последващите дейности по проекта са провеждането на отворена едномесечна онлайн консултация със софиянци, чрез която да се създаде рамката на граждански бюджет, създаването на доклад с обобщения от фокус групите и консултациите и внасянето му в СОС с препоръки за следващи стъпки с цел промяна на политики.

Ще продължим да сътрудничим и подпомагаме изпълнението на този проект, който е в пряка връзка с едно от 4-те направления за дейността на АРС за 2020 г. – активно гражданство.

Страница 1 от 44

Нагоре