AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Накратко

КАКВО ПОСТИГНАХМЕ ПО ПРОЕКТ ИНОБРИДЖ

Асоциация за развитие на София приключва проект ИноБридж: Преодоляване на иновационните различия чрез превръщане на резултатите от НИРД в комерсиален успех по по-ефективен и ефикасен начин, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие по програма ИНТЕРРЕГ Европа.

В продължение на 60 месеца – от април 2016 до март 2021 девет партньори от осем европейски държави работихме заедно за подобряване на иновационното си представяне: Регионално правителство на провинция Долна Австрия (Австрия) – Водещ партньор; FUESCYL – Фондация на университетите и висшето образование на Кастилия и Леон (Испания); Автономна провинция Болцано - Южен Тирол (Италия); Панон Новум – Западно Трансдунавска регионална иновационна агенция (Унгария); Съвет на регион Тампере (Финландия); ADRAL ­ Регионална агенция за развитие на Алентежо (Португалия); Асоциация за развитие на София (България); Фонд за приложни изследвания и комуникации (България); Регионално самоуправление на регион Малополска (Полша).

ИноБридж в цифри:

- Включихме представители на София в 20 междурегионални обучителни събития: семинари, обучителни визити, партньорски прегледи, конференции.

- Идентифицирахме, защитихме и промотирахме в европейски мащаб 24 добри практики, 3 oт които от София.

- 15 експерти и професионалисти от Столична община, Столичен общински съвет, Министерството на образованието, Консултативния съвет по наука, технологии и иновации към кмета на СО, Софийски университет и АРС развиха професионални умения чрез участие в проекти обмени и обучения.

- Постигнахме 50 представяния на проекта в българските медии.

АРС участва в проекта със Софийския публично-частен фонд за иновации като местен инструмент за подкрепа на иновациите. В резултат на обмяната на опит в Плана за действие, който разработихме и изпълнявахме през последните 2 години, включихме дейности, вдъхновени от други региони: състезанието Уни-Бизнес от Кастиля и Леон, Ситуационния доклад за иновации от Тампере, ФабЛаб от Евора, Иновационния фестивал от Малополска. Досега изразходването на над един милион евро е повлияно от фонда и проекта. Средствата са разпределени за разнообразни дейности: от финансова подкрепа за предприемачи до менторство, от обучения до представяне на демо продукти и услуги, от състезания до програмиране на SofiaLab. Кратко видео за постигнатото можете да видите тук: https://www.youtube.com/watch?v=eC6s0NwCkrM&feature=emb_logo

Повече за проекта: https://www.interregeurope.eu/innobridge/

INNOAIR Co-Creation Workshop: Стимули за устойчиво придвижване

От името на Столична община, Асоциация за развитие на София, Зелена София и Център за градска мобилност, имаме удоволствието да Ви поканим да се включите в работна група за генериране на идеи за стимули към преминаване към устойчиво придвижване.

Събитието е част от проекта ИНОЕЪР и ще се състои на 23.02.2021 (вторник) от 17 до 19 ч. онлайн. Семинарът представлява брейнсторминг, на който да бъдат предложени и обсъдени идеи за стимули за гражданите да се придвижват по-екологично и по-активно в града. В рамките на събитието ще бъдат направени оценка и анализ на предложените идеи. Желаещите да вземат участие могат да се регистрират тук и ще получат линк към онлайн срещата. 

В рамките на проекта е предвидено и да бъде изградена система на бонификация за активните граждани, използвайки предложените от тях самите стимули. Така Столична община цели да подпомогне преминаването към използване на обществен, велосипеден или друг вид устойчив транспорт за придвижване в града. 

Проектът ИНОЕЪР е първият по рода си проект в Европа, който въвежда пилотно  „зелен обществен транспорт при поискване“, който ще промени начина на работа на обществения транспорт. Тази иновативна услуга за обществен транспорт ще бъде приложена заедно с широк спектър от инициативи: зони с ниски емисии, зелени коридори, такса за задръстване, насърчаване на активна мобилност. Това координирано усилие на София ще намали замърсяването и ще защити въздуха, който споделяме, като същевременно модернизира и обнови обществения ни транспорт. През целия този процес са активно включени и гражданите, за да споделят своите притеснения и предложения към Общината.  

Проектът ИНОЕЪР е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“. Това е първият български проект, избран за финансиране от Инициативата.

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТ ИНОЕЪР ПРЕД ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА ОТ ЖИВИ ЛАБОРАТОРИИ (ENoLL)

Асоциация за развитие на София е член на Европейската мрежа от живи лаборатории чрез Софийската лаборатория за иновации (SofiaLab) от 2019г. и има удоволствието да обменя опит с близо 150 други живи лаборатории от целия свят.

На 02.02.21г. екипът на АРС взе участие в среща с работна група на тема „Мобилност“, организирана от ENoLL. По време на дискусията бяха обсъдени различни теми, свързани с услугите в сферата на мобилността като ефективното събиране и използване на данни, анализирането на стимули и бариери в промяна на поведението на ползвателите, както и устойчивостта и достъпността на услугите.

Асоциация за развитие на София сподели своя опит в сферата на мобилността като представи проект ИНОЕЪР и предстоящите дейности по изпълнението му, поставяйки акцент върху предоставянето на услугата „зелен обществен транспорт при поискване“ за пръв път в Европа. ИНОЕЪР ще предложи екологичния транспорт не само като иновативна услуга за мобилност, а и като решение за намаляване на замърсяването на въздуха в София, което ще се комбинира с мерки като такса „задръстване“, зони с ниски емисии и зелени коридори. Специфично за проекта е и това, че ангажира гражданите като ги предизвиква да намират устойчиви решения чрез участие в хакатони, работилници и състезания, организирани в рамките на проекта.

Целта на работната група „Мобилност“ е да създаде обща референтна система, чрез която да се картографират, характеризират, сравнят и анализират лабораториите в Европа, работещи по тази тема. Това ще позволи по-добро разбиране на влиянието на новите решения за мобилност, базирано на научните резултати от различни „живи“ лаборатории, споделяне на опит и научени уроци от управлението на жива лаборатория за мобилност в методологичен и оперативен аспект, както и целенасочен обмен на знания и възможности за работа в мрежа.

Повече за проектa ИНОЕЪР можете да научите тук.

Повече за Европейската мрежа от живи лаборатории можете да научите тук.

Проектът ИНОЕЪР е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.

    

Общински училищни автобуси по фиксирани маршрути

На 1-ви февруари бе дадено началото на пилотен проект “Училищни автобуси на територията на Столична община”

Проект “Зелена София” официално обяви старта на пилотното тестване на училищни автобуси, които ще обслужват експериментално в продължение на три месеца (февруари, март и април 2021г.) две от най-големите училища в центъра на София.

Инициативата е по идея на “Зелена София” и се осъществява със съдействието на направление “Транспорт и градска мобилност”, начело със зам.-кмета г-н Кристиан Кръстев и съвместно с Център за градска мобилност.

Целта на проекта „Училищни автобуси на територията на Столична община“ е да намали задръстванията в централната градска част, както и да спомогне за намаляване на замърсяването на въздуха около училищата, както и като цяло в града.

С реализирането на инициативата се предоставя безопасен, надежден и екологично чист транспорт, който да е алтернатива на придвижването на децата до училище със семейния автомобил.

Автобусите обслужват два маршрута, определени на база на подадени от родителите анонимизирани адреси. Спирките също са съобразени с нуждите, заявени от родителите и повечето съвпадат със спирки на градския транспорт. Автобусните линии се движат като част от градския транспорт, обозначени на съответните табели на спирките с У1 и У2. Местата за спиране на автобусите пред училищата са специално маркирани, а пешеходните пътеки пред 18 СУ „Уилям Гладстон” са освежени.

За да използват услугата, децата е необходимо да пътуват с валиден превозен документ - билет или ученическа (или семейна) карта за градския транспорт. Децата е необходимо да носят със себе си и ученическа карта, с която да удостоверят, че учат в едно от двете училища, част от пилотния проект.

Повече информация и условия за ползване на услугата можете да откриете на сайта на 18 СУ „Уилям Гладстон” и на 32 СУ „Свети Климент Охридски".

Маршрут №1: по ул. „Цар Симеон“:

Маршрут №2: по ул. „Пиротска“:

Допълнителна информация:

Проект "Училищни автобуси" е продължение на инициативата на “Зелена София” "Пеша на училище", която се провежда от 2017г. В първото издание се включиха 3 училища от различни части на града, а във второто издание интерес за участие по двата проекта заявиха общо 18.

Екипът на “Зелена София” започна активна работа с ръководствата на тези училища, а през през март 2020г. проведе анкета сред над 2000 родители на деца в началните класове. Резултатите показват, че над 52% от родителите водят децата си с автомобил до училище. Причините за това са различни, но това, което родителите посочват като основно свое притеснение за безопасността на децата, е трафикът.

Настоящият пилотен проект има за цел да адресира именно тези проблеми, като осигури безопасно придвижване на децата до училище. Това гарантира и по-чист въздух, благодарение на намаления автомобилен трафик в района на училищата.

Затова екипът се фокусира върху анализ на трафика около 9-те централни столични училища. На базата на адресите на децата от 1ви до 4ти клас и съвместно с ирландската компания Good Travel Software (GTS), “Зелена София” разработи 9 маршрута, като всеки от тях обслужва 2 училища. За тестовият период бяха избрани финално 2 от тях.

При успех на пилотната фаза, “Зелена София” има готовност да предложи разширяване на услугата с останалите 7 маршрута и те да бъдат пуснати за началото на следващата учебна година - 2021/2022.

ФИНАЛ НА ХАКАТОНА ПО МЕДИЙНА И ИНФОРМАЦИОННА ГРАМОТНОСТ – КРЕАТИВНИ КАМПАНИИ И ГОЛЕМИ НАГРАДИ

След официалното откриване на Хакатона и специалното включване на небезизвестния в Холивуд български актьор Димитър Маринов, учениците се потопиха в темата за медийната грамотност и нейната значимост. Следващите 4 дни прекараха в срещи с вдъхновяващи ментори и усърдна самостоятелна работа. На финала всички 14 отбора представиха иновативни решения на проблемите с фалшивите новини, общуването онлайн, речта на омразата, критичното мислене и информационния хаос.

В състезанието се включиха близо 100 ученици от цяла България, заредени с хъс за нови знания и победа. Те не само имаха желанието да създадат значими кампании с интересни и креативно съдържание, но и показаха, че притежават нужните умения, за да го направят. 14 разнообразни и смислени проекта с разработени стратегии за ангажиране на целеви групи, със съдържателни и пъстри материали за разпространение, бяха представени атрактивно и убедително пред компетентно жури.

За членовете на журито, в състав Надя Обретенова от Българска национална телевизия, Явор Гочев от Център "Ринкър", Натанаил Стефанов от СофияТех, Ана Алексиева от Fine Acts, Георги Апостолов от Национален център за безопасен интернет, Деница Лозанова от Асоциация за развитие на София и Ивайло Иванов от ДЗЗД Обучение, бе много по-трудно да определят най-добрите проекти, отколкото да обучат участниците как да ги разработят. Въпреки това, те изпълниха и двете задачи.

Запознайте се с печелившите отбори:

  • Първа награда за отбор MEDIAcated от ПМГ "Проф. Емануил Иванов", гр. Кюстендил - 3500лв.
  • Втора награда за отбор "Нашият глас" от 30 Средно училище "Братя Миладинови", гр. София - 3000лв.

2 трети награди от 2250лв.:

  • Отбор "НПМГ" от НПМГ "Акад. Л. Чакалов", гр. София
  • Отбор EG Power от ЕГ "Акад. Л. Стоянов", гр. Благоевград

2 пети награди от 750лв.:

  • Отбор „Дамски гамбит“ от 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов”, гр. София
  • Отбор „К.У.И.С.Б.И“ от СУ "Любен Каравелов", гр. Пловдив

Сърцата на публиката спечелиха отбор „Вестоносци“ от Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София. Те са фаворитът на над 1200 гласували и бяха наградени с 1500лв.

Макар че Хакатонът по медийна и информационна грамотност приключи, тепърва предстои да берем плодовете от провеждането му. Със спечелените средства, отборите ще осъществят кампаниите си в периода 5 февруари 2021 – 5 май 2021г., а след това най-добре реализираната кампания ще спечели 3500лв.!

Успех на всички!

Следвайте фейсбук страниците SofiaLab и IN-EDU project, за да следите развитието на кампаниите.

Хакатонът се организира в рамките на проект „Включващи общности чрез образование за медийна грамотност и критично мислене“ (ИН-ЕДУ), съфинансиран от програма „Еразъм+“ на ЕС.

       

      

   

    

ПРОЕКТ „ТОПЛОЦЕНТРАЛАТА“ СЪБУДИ ИНТЕРЕСА НА ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТ АГОРА

На 29 януари 2021 г. се проведе обучителен семинар по проект АГОРА, в рамките на който София сподели своя опит за реинтеграция на градски пространства. Асоциация за развитие на София запозна партньорите с проект „Топлоцентралата“, който се осъществява благодарение на Столична община.

Целта на проекта е бившата топлоцентрала на НДК да се превърне в център за съвременни изкуства, който да осигурява условия за широк набор от артистични прояви (театър, музика, танц, визуални изкуства), както и за образователни и социални дейности. Чрез него ще бъдат подпомогнати независимите артисти като ще им се предоставят повече възможности за колаборация с чуждестранни колеги. Идеята за „Топлоцентралата“ идва от самите артисти, а целта е да се превърне в добър пример за създаване на независими културни пространства в София, който да бъде репликиран и на други места в България.

Впечатление на партньорите направи не само успеваемостта на bottom-up подхода (изготвяне на политики на местно ниво и последващо въздействие върху на национално и/или международно ниво), но и големия интерес към международния архитектурен конкурс за реконструиране на сградата, чрез който е избран проект „Топлоцентралата“.

АГОРА ще спомогне за изясняване функциите на обекта, за идентифициране на потенциалните потребители и аудитории, за генериране на идеи за плавно и ефективно интегриране на пространството в околния парк и, както и за програмирането и популяризирането на бъдещия културен център.

ТУК можете да разгледате видеото за „Топлоцентралата“, изработено в рамките на проект АГОРА.

Проектът АГОРА се изпълнява по програма ИНТЕРРЕГ Дунав и се съфинансира от фондовете на Европейския съюз (ERDF, IPA II).


    

Страница 1 от 52

Нагоре