AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Студенти анализираха потенциала за развитие на АРС

Асоциация за развитие на София се превърна в първия "клиент" на магистрите от пилотния курс по европейския проект Action Project for Innovation - APInno, Erasmus+ Project № 2014-1-BG01-KA203-001561. Те анализираха иновационния потенциал на АРС, използвайки инструмента Карта на бизнес възможностите (BOM) и очертаха различни полета на развитие на организацията. Екипът ни се спря на две от тях, които студентите разработиха в детайли и предложиха демо проекти, които АРС би могла да реализира. Екипът "Милениум" с лидер Любомир Колев, Мария Делева, Олга Митева, Тодор Русинов, Юлиан Атанасов и ментор Марионела Симеонова работи в сфера на дигитализацията и откритото управление, като разработи демо версия на мобилна апликация Explore Sofia, която ще опосредства бързата комуникация между град и граждани, град и гости на града, доставчици на комунални услуги и потребители.
Екипът "New Generation" с лидер Мартин Трифонов, Сабина Евтимова
Кристин Кръстева, Христо Пъшев, Евгени Атанасов и ментор Наталия Паликова работиха в сферата на зелените политики и разработиха концепция за "Създаване на умения за зелени работни места", която АРС като посредник между бизнес и местна власт да реализира.
След повече от месец съвместна работа вярваме, че младите иновационни мениджъри смело могат да пристъпят към следващия си клиент вече извън обучителното поле.

Нагоре