AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

ХАКАТОНИ

Асоциация за развитие на София, чрез Фонда за иновации, създаден през 2013 г. и признат като добра европейска практика от Европейската комисия, всяка година организира хакатони, и финансира конкретни решения на предизвикателства поставени от публични институции като Столична община и представителството на Европейската комисия в България, Българско ядрено дружество и други.


Към момента чрез Фонда Асоциация за развитие на София е организирала и съорганизирала над 20 хакатона. Сред най-големите събития са:


       Балкански хакатон

             30 отбора от различни фирми, университети, технологични паркове и иновационни компании от 9 балкански държави

             Партньори: София ТехПарк, А1, Държавна агенция Електронно управление, Фондация Webit, Министерството на образованието и науката, Софтуерния университет и др.

             Предизвикателства: иновативни решения за преодоляване на Цифровото разделение - как да осигурим бъдеще на Европа, в което нито един гражданин няма да се чувства дигитално изключен

             Награден фонд: 10 000 евро парични награди и други непарични, сред които покани за посещение в Брюксел по време на Code week 2018

             Победители: Сред 40 иновативни решения, заслужено първо място спечелиха създателите на приложението BookvAR за добавена реалност към учебници, което улеснява обучението по множество предмети.

През същата година беше организиран и първият в Югоизточна Европа хакатон “Информационни технологии в ядрената наука и техника”.


      #BG10xEU Хакатон

             Над 350 участници от 10 града на възраст от 15 до 67 години

             Партньори: Представителството на Европейската комисия в България, Столична община, Фондация Webit, Британски съвет в България, Microsoft България, Министерство на образованието и науката, Министерство на икономиката и 12 университета и др.

             Предизвикателства: Технологични решения в областите Образование и Екологична устойчивост и идентифицирането на евентуални нови предизвикателства, които бъдещето крие.

             Награден фонд: 38 000 лв. парични и непарични награди

             Победители: Бяха представени над 30 технологични решения, но победители станаха участниците, разработили прототип на приложение за директен превод на заснет с камера текст към жестомимичен език.

В рамките на същата година бяха организирани още два мащабни и значими хакатона, а именно Hack4Health и първият архитектурен хакатон Elevated Habitat V1.0.

     

Sofia Municipality Innovation Hackathon 2016 „СОФИЯ СТАВА СУПЕР

             600 студенти от повече от 7 университета

             Партньори: Innovation Starter, Академия за иновации за студенти, НДК, Мтел, Онтотекст, Superhosting, Webit, фондация Промяната, Софийски университет, НБУ и др.

             Предизвикателства: технологични решения в областите Образование, Здравеопазване и Културно-историческо наследство.

Награден фонд: над 30 000 лв. парични и непарични награди

             Победители: Сред много креативни решения бяха отличени 5 отбора-победители, а голямата награда спечели многоезичното приложение Your Sofia, чрез което всеки има възможност да търси и намира информация и да създава собствени маршрути според интересите си.

Нагоре