AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

ПРОЕКТЪТ SYNCLUSIVE БЕ ПРЕДСТАВЕН НА ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ "СРЕБЪРНА ИКОНОМИКА: НОВИ ХОРИЗОНТИ ЗА РАЗВИТИЕ И РАСТЕЖ. ВЪЗМОЖНОСТИ В ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА" ПО ПРОЕКТ ARGENTUM

Представители на Асоциацията за развитие на София присъстваха на заключителната конференция по проект ARGENTUM - Стратегически компетенции за сребърна икономика. Конференцията, организирана от InnoGrowth с подкрепата на Столична община, се фокусира върху иновативни решения и стратегии, ориентирани към нуждите на застаряващото население.

На конференцията беше направен цялостен преглед на проекта, като беше обобщено картографирането и създаването на иновативен клъстер, посветен на сребърната икономика, беше представен обучителен курс, предназначен за интегриране на иновативни услуги за застаряващи лица и беше засегната темата за обучението на местните власти и предоставянето на електронни уроци на целевите групи, наред с други теми.

По време на конференцията Светлана Ломева, изпълнителен директор на Асоциацията за развитие на София, заедно с други експерти от организацията, представи проекта SYNCLUSIVE и неговите основни цели и постижения пред гостите на събитието.

Проектите SYNCLUSIVE и ARGENTUM в България имат сходна група бенефициенти - първият се фокусира върху осигуряването на справедлив достъп до пазара на труда на жените над 55-годишна възраст, докато вторият е насочен към необходимостта от икономическо включване на по-широка група възрастни хора.

По време на събитието представители на проекта ARGENTUM участваха в информационни видеоклипове за SYNCLUSIVE и увериха, че работата в мрежа и сътрудничеството са ключови фактори за постигане на реално въздействие по темата за по-справедлива икономика и по-голям достъп на уязвимите групи до пазара на труда.

   
Този проект се финансира от програмата за научни изследвания и иновации Хоризонт Европа на Европейския съюз съгласно споразумение за безвъзмездна помощ № 101094526

Нагоре