AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

ПРОЕКТ PLOUTOS ПРЕЗ 2023 ГОДИНА, БЪЛГАРИЯ

 

1. Бизнес курс на български език за над 30 граждани на трети страни.


2. Курс по финансова грамотност за над 25 граждани на трети страни.


3. Международен семинар за ментори и прилагане на програмата "Ускоряване на бизнеса". Програмата ще стартира през февруари 2024 г. и ще помогне на предприемачи мигранти да започнат бизнес в България.

4. АРС последователно подкрепя трудовата интеграция на граждани на трети страни и бежанци в София. През ноември наградихме 16 работодатели на мигранти.

 

PLOUTOS is implemented with the support of the European Union’s Asylum, Migration and Integration Fund.

 

Нагоре