AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ ПРЕДСТАВИ “СОФИЯ - ТОВА СА ХОРАТА”

С благодарност към участниците ви представяме нашия най-нов медиен проект “София - това са хората”. Материалът е създаден в рамките на проекта “Подкрепа за развитието на политики и услуги за интеграция на бежанци в София”, който се осъществява от АРС и е финансиран от ВКБООН, агенцията за бежанците на ООН.

7-минутното видео представя историите на 10 човека и техните спомени за напускането на дома и пристигането в София, която в последствие се превръща в техен нов дом.

Какво най-много им харесва в София, как са дошли тук и как трябва да се развива градът ни? На всички тези въпроси отговарят Роди Намо от Сирия, Фей Ешкевари от Иран, Валентина Солодка от Украйна, Милад Джабали от Сирия, Юлия Постол от Украйна, Индира от Русия, Амене Васефи от Иран, Людмила Георгиевска от Украйна, Сара Фаизи от Афганистан и д-р Мона Каушик от Индия.

Вижте цялото видео тук:

Проектът „Подкрепа за развитието на политики за интеграция и услуги за бежанци в София“ се изпълнява с финансовата подкрепа на ВКБООН.

 UNHCR visibility vertical Blue CMYK v2015  

Нагоре