AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

ПСИХОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛСТВОТО И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ КРИЗИ ПРИ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЧРЕЗ МУЗИКА И ИЗКУСТВО


Поредният
семинар, който дава специфична гледна точка към музиката и изкуството и акцентира върху възможностите за програмирано психологическо въздействие като инструмент за преодоляване на последиците от кризи.

21 декември, 15 часа, Sofia Lab

В партньорство с Асоциация за развитие на Софияи с финасовата подкрепа на Национален фонд „Култура“/ National Culture Fund, Bulgaria, програмаПрограма за възстановяване и развитие на частни културни организации“.

Нагоре