AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

ПРОЕКТ INSPIRENOV СТАРТИРА СЪС СРЕЩА НА КОНСОРЦИУМА В СОФИЯ


Новият проект FINancial Schemes for Providing Innovation in the EE Renovation (INSPIRenov), подкрепен от програмата LIFE+, стартира днес със среща на 7-те партньорски организации от България, Естония и Унгария. INSPIRenov надгражда постиженията на предишни международни инициативи, фокусирани върху обновяването на многофамилни жилища за енергийна ефективност. Проектът ще използва предишни резултати, за да разработи пазарен финансов модел и да го изгради в работещо решение на регионално и национално ниво, с висок потенциал за възпроизвеждане в европейските страни, където е необходимо разработването на финансови инструменти за подобряване на енергийната ефективност. Опирайки се на европейски практики, INSPIRenov ще въведе нови схеми за бизнес кредити за семейства и жилищни асоциации в подкрепа на обновяването на домовете за енергийна ефективност. АРС ще допринесе с тестването на концепцията в Столична община, ангажирайки местните общности и широк кръг заинтересовани страни.

Проектът се координира от Клийнтех България.

Нагоре