AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

ПРОЕКТ LEAD-ONLINE ПРОТИВОДЕЙСТВА НА РЕЧТА НА ОМРАЗАТА

Проект LEAD-Online помага на младите хора да подобрят уменията си за критично мислене, а заедно с това и своята дигитална и медийна грамотност. Фокусът на проекта пада върху тези умения поради все по-честото докладване за наличие на реч на омразата онлайн (hate speech online, HSO).

LEAD-Online дава възможност на младежи, учители, медии и активисти в социалните медии в 7 държави (Австрия, България, Кипър, Хърватия, Италия, Гърция, Румъния) да станат агенти на промяната. Водещ партньор в проекта е Асоциация за развитие на София.

Проектът е с продължителност 2 години и в периода март 2022 г. - февруари 2024 г. ще обучава млади хора на възраст 14-19 години, педагози, журналисти, активисти в социалните мрежи, б/влогъри; гражданско общество и доставчици на интернет услуги да разпознават дискурсите на омразата и основните форми на нетолерантност, предразсъдъци и дискриминация. За обученията ще се използва подход, основан на правата на човека, който ще предостави на участниците в обученията иновативни цифрови инструменти за класифициране, декодиране и противодействие на речта на омразата. Освен това ще се провеждат обсъждания относно речта на омразата, насърчаващи нагласи и поведение, които зачитат човешките права и ценности. Проектът включва емпирично изследване, съвместно създаване на онлайн инструменти, обучения онлайн и на място, както и дейности на терен.

Чрез онлайн инструменти за самооценка ще бъдат създадени онтологии на речта на омразата, които ще бъдат използвани за разработване и тестване на интерактивна онлайн игра Hate Out! с ресурси на 7 езика за идентифициране и противодействие на речта на омразата.

Партньорите ще проведат поредица от събития (LEAD-Online Talks) и онлайн творческа кампания, която да предизвика обществото да се замисли върху смразяващото въздействие на речта на омразата.

Чрез проекта:

● Над 4000 млади хора и преподаватели ще участват в интерактивни учебни формати, срещу речта на омразата онлайн, изтготвени на база правата на човека.

● Чрез Hate Out! над 3500 потребители ще се научат да изобличават съобщенията на омраза в онлайн среда. Студенти, младежки лидери, журналисти и преподаватели ще се включат в създаването на проактивни наративи срещу речта на омразата онлайн.

● Над 1400 участници ще придобият нова осведоменост за всеобхватните последици от речта на омразата онлайн и ще получат достъп до международни мрежи и ресурси за противодействие на речта на омразата по време на повече от 20 публични LEAD-Online Talks

● Повече от 35 000 души ще бъдат достигнати чрез онлайн информация.

Партньорите на LEAD-Online:

ASSOTSIATSIA ZA RAZVITIE NA SOFIA | България

FORMA.AZIONE SRL | Италия

UDRUGE CENTAR ZA MIR, NENASILJE I LJUDSKA PRAVA - OSIJEK | Хърватия

Asociatia Divers | Румъния

FUTURE NEEDS MANAGEMENT CONSULTING LTD | Кипър

HELLENIC OPEN UNIVERSITY | Гърция

ZARA - ZIVILCOURAGE UND ANTI-RASSISMUS ARBEIT | Австрия

 

Facebook   @LEADOnlineEU

Instagram   leadonline_eu

Twitter   @LEADOnlineEU

Проектът е съ-финансиран от програма „Граждани, равенство, права и ценности“ на ЕС.

     

Нагоре