AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

СОФИЯ БЕ ДОМАКИН НА СРЕЩА С ЕВРОПЕЙСКИ ГРАДОВЕ, С ФОКУС ВЪРХУ ТРУДОВАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА МИГРАНТИТЕ

В разгара на безпрецедентната вълна от украински граждани, принудени да напуснат домовете си и да бъдат посрещани в европейски градове, представители на мрежата EUROCITIES и градовете Антверпен, Белгия, Тампере, Финландия, Мадрид, Испания, Брест, Франция, Кардица, Гърция и мрежата #MigrationWork дойдоха в София, за да споделят опит как те интегрират мигрантите в своите пазари на труда и как най-ефективно подкрепят украинските новодошли. Посещението се проведе в рамките на проект CONNECTION, съфинансиран от Фонда за убежище, миграция и интеграция на Европейския съюз.

Асоциация за развитие на София организира разнообразна програма от срещи и посещения при заинтересовани страни и доставчици на услуги в София, сред които Агенция за инвестиции София, Службата за миграция на бежанците на БЧК, Каритас, Ситуационния приемен център на централна ЖП гара. Специален акцент на обмена беше дейността на откритото през септември в София Бюро за информация и услуги за граждани на трети страни.

Представителите на европейските градове се срещнаха с български работодатели, които наемат мигранти, за да обсъдят техния опит, предизвикателства и препоръки как да направят процеса по-лесен.

Особен интерес предизвикаха срещите и обмена с представителите на Столична община – с Малина Едрева, председател на Комисията по образование, култура и многообразие към Столичен общински съвет, с директори на дирекции, координатори на общински програми за безвъзмездни средства, общински предприятия и съвместни инициативи с бизнеса, неправителствения сектор и международните организации.

Градовете са изправени пред подобни предизвикателства като по-добра координация между всички заинтересовани страни, повече гъвкавост и фокус върху решаването на проблеми, нужда от навременно финансиране, повече подкрепа от национално ниво, подходящо признание и подкрепа за доброволци. Градовете споделят убеждението, че украинската криза е и възможност за градовете да обмислят своите политики и повод да предизвикат положителни устойчиви промени в полза на всички.

        

      

      

      

     

 

Многонационалният проект „СВЪРЗВАНЕ - Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете “(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

 

Нагоре