AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

АРС С ПРИЗНАНИЕ ОТ ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


На годишните награди на НПО портала на 15 юни 2022г., Асоциация за развитие на София получи награда за най-много публикации на сайта на портала. Заехме третото място със 115 публикации на година!

Това е важно ново признание за нашата активна работа и споделяне на инициативите, които организираме. В същото време, това показва още веднъж огромната роля, която Порталът има за популяризиране на работата на всички граждански организации и утвърждаване на приноса им към обществото. Със сигурност, ние ще продължим да сме още по-активни и с амбиция да сме първи следващата година, не само в тази, а и в другите категории награди.

Специални поздравления и за нашите колеги, които отговарят за комуникацията и дигиталното присъствие на АРС – Албена Начева и Саня Раева, техните усилия правят видими и достъпни до най-широка публика нашата дейност и постижения.

 

 

 

Нагоре