AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА "АКСЕЛЕРАТОР СТАРТЪП СОФИЯ" НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

На 17.12.2021 г. (петък) от 12:30 ч. ще се проведе информационен ден по процедурата за кандидатстване по Програма "Акселератор Стартъп София" на Столична община. Информационният ден ще се проведе онлайн през системата Cisco Webex, като по-долу са публикувани адрес, номер и парола за вход в срещата.

По време на срещата ще бъдат направени разяснения по Насоките за кандидатстване, формуляра за кандидатстване, придружаващите документи, методиката за оценяване, както и ще бъде отговорено на поставени въпроси.

Консултации, освен по време на информационните дни по Програмата, ще бъдат давани само електронно чрез изпращане на въпроси на формата за контакт на сайта на Програма „Европа“ в меню „Кандидатствай тук/Въпроси“ до 5 дни преди крайния срок за кандидатстване. Всички въпроси и отговори ще бъдат публикувани на интернет страницата на Програма „Европа“ в меню „Кандидатствай тук/Отговори“.

Всички документи и условия за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Програма „Европа“.

17.12.2021 г. (петък), 12:30 ч.:
Адрес (Meeting link): https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m8cf78c670ef278a1ec4c842ffd7a72b1
Номер на срещата (Meeting number/access code): 2732 128 9999
Парола (Meeting password): S0f1@Accelerator

Нагоре