AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ ИН-ЕДУ – РЕЗУЛТАТИ И ДЪЛГОСРОЧЕН ЕФЕКТ

След 2 години усърдна и ползотворна работа екипът на Асоциация за развитие на София (АРС) представи завидни резултати по време на финалната конференция по проект ИН-ЕДУ, която се проведе в Перужда на 22 юни.

Целта на проекта ИН-ЕДУ е да допринася за повишаване на медийната грамотност и критичното мислене сред ученици, учители и родители. Проектът допринася за развитие на умения като разпознаване на фалшиви новини, противодействие на речта на омразата, овладяване на информационния хаос, защита на личните данни и др.

Асоциация за развитие на София изпълнява тази цел чрез множество дейности. През февруари 2020 г. АРС в партньорство с ДЗЗД Обучение организира обучение от специалисти за почти 40 учители от над 15 училища по темата за медийна грамотност, предостави ресурси и идеи за това как да се преподава по-интерактивно и ефективно. Обучението се оказа повече от ползотворно предвид скорошното потапяне в изцяло онлайн среда.

В периода май-юли същата година АРС проведе информационна онлайн кампания под наслов „Как да отгледаме щастливи дигитални деца?“ – провокативна, но даваща повод за размисъл кампанията ангажира над 50 000 души и предизвика голям брой родители да помогнат на децата си да развият необходимите дигитални умения за справяне в днешния дигитален свят.

В началото на февруари 2021г. АРС заедно с ДЗЗД Обучение в рамките на ИН-ЕДУ, организира ученически хакатон за медийна и информационна грамотност, в който се включиха почти 100 ученици – всички те получиха подкрепа от опитни ментори и участваха с хъс в състезанието. Усилията им бяха наградени – 6 отбора получиха финансиране за реализиране на кампаниите си, а по-късно най-добрите от най-добрите получиха и допълнителни награди.

Част от тези отбори се включиха и в международния ученически лагер, който се проведе през май и събра 60 участници от 5-те партньорски държави. В рамките на 2 дни всички ученици имаха възможността да работят по реална социална кауза, поставена от представители на бизнеса или НПО сектора. Кампаниите им вече са от полза за дейността на организациите.

Изпълнението на целите по проекта гарантират неговият ефект и след приключването му. Вдъхновяващи и смислени, проведените събития са предпоставка за дългосрочни положителни промени – по-информирани и по-добре ориентирани в дигиталния свят интернет потребители.

Проектът „Включващи общности чрез образование за медийна грамотност и критично мислене“ (ИН-ЕДУ) е съфинансиран от програма „Еразъм+“ на ЕС.

    

    

Нагоре