AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

АРС обмени опит по въпроса „Как да комуникираме темата за миграцията?“ с представители на местни власти от Средиземноморието

Начинът, по който комуникираме темата за миграцията е определящ за формирането на общественото мнение. Медиите, социалните мрежи и други източници на информация очертават нагласите и поведението на местното население спрямо мигрантите. Когато читателят не е запознат с безпристрастни и доказани факти, манипулацията чрез подобни канали се случва лесно. В тази връзка проектът MC2CM организира 4-дневна онлайн конференция „Комуникация относно миграцията: балансиране на разказа с цел укрепване на местното управление“, която се проведе между 15-ти и 18-ти юни 2020 г. и включи над 40 предварително селектирани участници.

MC2CM e проект, който допринася за подобряване управлението на миграцията на местно ниво в мрежа от градове в Европа и южното Средиземноморие, като акцентира специално върху интеграцията и приобщаването, както и върху достъпа на мигрантите до основни услуги и права на човека.

АРС има дългогодишен опит по проекти, финансирани от ЕС, в сферата на интеграцията, противодействието на речта на омразата, медийната и информационна грамотност и включващото образование. Успешната работа по проект ИНТЕГРА и СВЪРЗВАНЕ (финансирани от фонд от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС), както и настоящата кампания за медийна грамотност по проект ИН-ЕДУ (съфинасиран от програма „Еразъм +“ на ЕС) на АРС, бяха причините да бъде избрана за участие в уебинара, който се проведе под формата на „взаимно учене“.

Сред говорителите бяха експерти в областта на медиите, комуникацията, миграцията и интеграцията, представители на различни международни организации и институции, както и представители на местните власти от Севиля (Испания), Ужда и Танжер (Мароко), Ажлоун (Йордания), Сус (Тунис) и други.

По време на събитието бяха представени статистики за нагласите на местното население спрямо мигрантите в няколко града и до каква степен то е формирано от определени информационни канали. Бяха разгледани различни тактики за борба с мисинформацията, дезинформацията и пропагандатa. Говорителите дадоха примери за успешни и неуспешни кампании и събития и съвети за това как да изберем най-подходящия подход за провеждането им спрямо местното население. Освен обмяна на опит, уебинарът предостави възможност и за идентификация на бъдещи партньори. Всички участници напуснаха онлайн събитието с нови знания и вдъхновение да ги приложат на практика.

      

Нагоре