AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Обслужване на едно гише за интеграция на мигранти


Представители на 30 града и мрежата Юроситис се събраха дигитално на 15 юни 2020, за да споделят опит и да дискутират обслужването на едно гише на мигранти. Берлин, Антверпен, Барселона и Тампере споделиха подходите си към този модел на предоставяне на услуги в подкрепа на интеграцията. Този процес на ранна интервенция оптимизира стойността на услугите, увеличава общественото доверие и е лесен за ползвателите. Независимо от това, структурата и моделът на управление, палитрата от услуги и участващите институции и организации се различават значително. Градовете трябва да намерят решени и на редица предизвикателства като включването на ръководени от мигранти организации, координация с политиките и дейността на национално равнище, въвеждането на все повече цифрови услуги и др.

Уебинарът се проведе в рамките на проекта СВЪРЗВАНЕ, съфинансиран от Фонда Убежище, миграция и интеграция на ЕС.

 

        

Нагоре