AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Обучение по медийната и информационна грамотност в Осиек, Хърватия


Екипът на Асоциация за развитие на София взе участие в обучение по медийна и информационна грамотност. Обучението бе водено от френските организации IREX и Savoir*Devenir, и е част от дейностите по проект ИН ЕДУ.

Заедно с проектни мениджъри, учители, журналисти и експерти от НПО от България, Италия, Словения, Хърватия, Франция разработихме програма по медийна грамотност, която да приложим страните си.

Проект „Включващи общности чрез образование за медийна грамотност и критично мислене“ (ИН-ЕДУ) е финансиран по програма Еразъм + на ЕС.

 

 

 

      

Нагоре