AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

АРС започва нов проект

АРС започва работа по нов проект „Включващи общности чрез образование за медийна грамотност и критично мислене“ (ИН-ЕДУ), финансиран по програма Еразъм + на ЕС.

В днешния дигитален свят медийната грамотност е ключова компетентност, необходима за гражданско участие и утвърждаване на ценностите на ЕС. В партньорство със седем организации от шест държави АРС ще работи през 2019 и 2020 г. за по-включващи общности чрез медийна грамотност. Консорциумът се ръководи от FORMA.Azione, Перуджа, и освен АРС включва Център за мир, Осийек, фондация ПРИЗМА, Марибор, ДЗЗД Обучение, Институт по техника и икономика Алдо Капитини, Перуджа, IREX Европа, Франция и асоциирания партньор Училище по кетъринг и туризъм, Осийек.

Проектът цели да адресира опасността от радикализация и нарастваща реч на омразата, ограничаване на свободата на изразяване и липсата ма ефективно взаимодействие между учители, родители и експерти за повишаване на медийната грамотност у подрастващите. Предвидени са разнообразни дейности: аналитични (проучвания и доклади), обучителни (национални и международни обучения за обучители и ученици), програма за ангажиране на заинтересованите страни (инициативи с училища, медии и НПО, младежки състезания и лагери).

Нагоре