AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

За академията

В контекста на кандидатурата на София и Югозападния регион за титлата „Европейска столица на културата” Столична община чрез Асоциация за развитие на София и СУ „Св. Климент Охридски” поставят началото на програма за повишаване знанията и уменията на мениджъри в областта на културата, която ще допринесе за постигане на целите на дългосрочната стратегия за развитие на културата в София 2013 – 2023 „София – творческа столица”.

Програмата  "Регионална академия за мениджмънт в културата " повишава знанията и уменията в областта на културния мениджмънт, за работа в многообразна и динамична социална среда в условията на глобализация, дигитални технологии и необходимост от нови умения за нови работни места. Създадена е за културни мениджъри от общинските администрации в София, Благоевград, Кюстендил и Перник и независими културни оператори от посочените общини.  Целта е да се развият знанията и уменията на културните мениджъри, които да отговарят на актуалните политики за развитие на културата и изкуството като динамична сфера, допринасяща за икономическото развитие на градовете и регионите и създаваща работни места.

При успешно завършване на обучителната програма участниците придобиват Следдипломна квалификация „Мениджмънт в областта на културата”.

25 мениджъри в областта на културата от Югозападния регион са първите участници в първата Академия за мениджмънт в културата в България. 

В продължение на 4 курса, които ще се провеждат в различни градове от региона, мениджърите в областта на културата и изкуствата от общински институции и неправителствени организации ще повишават своите знания и умения в управлението на културата. Обучението преминава през четири курса, които включват теоретични знания и споделяне на практичен опит и се организират  в обучителна среда извън работното място. След приключване на всеки курс участниците в обучението са ангажирани да работят по конкретна работна задача, което им дава възможност да изследват на практика възможностите за прилагане на придобитите теоретични и практически знания  и умения в средата, в която работят. Лектори са университетски преподаватели и практици от България и чужбина. На всеки курс участниците в обучението ще имат възможност да работят по конкретен казус от града, в който се провежда обучението.

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНЯТИЯТА:

Първи курс: община Благоевград, 8 –9 ноември, 2013

Втори курс: община Перник, 30 – 31 януари, 2014

Трети курс: община Кюстендил, 27 – 28 март, 2014

Четвърти курс: община София, 29-30 май, 2014

 

Нагоре