AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Културата превзема пространства

Отворени врати в местата за трансформиране

Какво е общото между тези обекти? 

Всички те ще се превърнат в места за изкуство!

Граждани и гости на София заедно с кмета на София, културни оператори и неправителствени организации, общински съветници и екипа на София 2019 планирахме заедно как да вдъхнем живот на пустеещите сгради или халета в София.

Получихме множество идеи как могат да се реконструират сградите, с какво съдържание да се изпълнят.

Творчески организации ни даваха посока на размисъл чрез средствата на изкуството – пърформънси, концерти (сред участниците бе Софийският духов оркестър), дискусии, архитектурни работилници, базар на ръчно изработени сувенири, свързани със София, и много други. В Трамвайното депо "Клокотница" с работилница за идеи ни посреща сдружение „Трансформатори“, UnderGara изпълни Ротондата с артисти и творци от различни области под мотото „Под едно небе“, от „Зона Култура“ организираха представяне и разходки с гид из бившата индустриална част на града с начална точка ул. „Константин Стоилов“ №2. Четвъртото пространство за култура, върху което Денят на отворените врати акцентира, е все още неоткритият чисто нов Подземен театър във фоайето на метростанция „Джеймс Баучер“ (с вход откъм ул. „Златен рог“), там присъствахме на импровизирана репетиция, организирана от Съюза на артистите в България.

Нагоре