AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Инициативи

Image not available

Културата превзема пространства

Image not available

Приносът на културата за развитието на европейските градове и региони

Image not available

Лого конкурс 2019

Image not available

София 2019

Повече място за изкуство

Image not available

Регионална академия за мениджмънт в културата

Нагоре