AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Документи

Фондация "Асоциация за развитие на София" подкрепя политиките за отворени данни и публикува в xls формат всичките си финансови отчети. Инициативата е взаимствана от НПО Линкс.

 

 

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ НА АРС

 Отчетен доклад за дейността на Фондация „Асоциация за развитие на София" за 2010 година

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2010 на Фондация "Асоциация за развитие на София"

 

 Отчетен доклад за дейността на Фондация „Асоциация за развитие на София" за 2011 година

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2011 на Фондация "Асоциация за развитие на София"

 

 Отчетен доклад за дейността на Фондация „Асоциация за развитие на София" за 2012 година

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2012 на Фондация "Асоциация за развитие на София"

 

 Отчетен доклад за дейността на Фондация „Асоциация за развитие на София" за 2013 година

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2013 на Фондация "Асоциация за развитие на София"

 

 Отчетен доклад за дейността на Фондация „Асоциация за развитие на София" за 2014 година

        ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2014 на Фондация "Асоциация за развитие на София"


 Отчетен доклад за дейността на Фондация "Асоциация за развитие на София" за 2015 година

        ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2015 на Фондация "Асоциация за развитие на София"

 Отчетен доклад за дейността на Фондация "Асоциация за развитие на София" за 2016 година

 Отчетен доклад за дейността на Фондация "Асоциация за развитие на София" за 2017 година


 Отчетен доклад за дейността на Фондация "Асоциация за развитие на София" за 2018 година


Отчетен доклад за дейността на Фондция "Асоциация за развитие на София" за 2019 година

Здравен портал на СО – отчет за 2019 година

Документи АРС 2019 - 2020 

Нагоре