AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

София участва в първата среща на координаторите в рамките на инициативата Градски дневен ред за ЕС

 

София участва в първата среща на координаторите в рамките на инициативата Градски дневен ред за ЕС

Европейската комисия събра в Брюксел всички координатори от дванайсетте партньорства и представители на държавите-членки, председателстващи ЕС, Секретариата на Градския дневен ред да дискутират очакваните резултати от работата на партньорствата.
Предстои изготвянето на встъпителен доклад за основните приоритети на работата на партньорството и да ги обсъди през февруари месец с останалите държави-членки и градове, които ще участват в партньорството.

Нагоре