AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

София подкрепя инициативата на Европейския комитет на регионите “Градове на интеграция”

„Горди сме, че София е водещ партньор на толкова силен консорциум.“, сподели Ботьо Ботев, съветник от Столичен общински съвет при откриването на брифинга в Европейския комитет на регионите в Брюксел, организиран от Асоциация за развитие на София, на тема „Споделяне на предизвикателства и създаване на решения за интеграция на граждани на трети страни на местно равнище“. В събитието участваха представители на Европейския комитет на регионите, Европейската комисия, генерални директорати, институции и неправителствени организации. Основа на брифинга беше проектът ИНТЕГРА, ръководен от София чрез Асоциация за развитие на София, финансиран от ФУМИ и изпълняван от консорциум от градовете София, Прага, Кошице (Словакия), Осийек (Хърватия) и Рубано (Италия). Сред говорителите бяха кметове и общински съветници от градове-партньори на София, представители на Генерална дирекция Миграция и вътрешни работи, Фонд Убежище, миграция и интеграция на ЕС, Европейския комитет на регионите.

Ръководителят на проекта Севдалина Войнова подчерта, че силата му е в широкото гражданско участие: изработване и прилагане на методи като градски разходки, фотовойс, разработване на сценарии, които позволяват на много граждани да станат съавтори на политики и практики за интеграция. Над 2,200 граждани в петте града са се включили в проектните дейности до този момент, от които 80 представители на местната власт, 250 граждани на трети страни.

Лоран Тиел, директор законодателна дейност на Комитета на регионите (КоР), подчерта връзката между ИНТЕГРА и новата инициатива на президента на КоР „Градове на интеграция“, тъй като се опират на модели на интеграция чрез градски мрежи.

Лоран Ожан от ГД Миграция и вътрешни работи оцени високо резултатите на проекта ИНТЕГРА, които вземат предвид местния контекст на специфичния регион на Централна и Източна Европа. Според него предложенията за публични политики на консорциума са много добри и задълбочени, без да се ограничават до достъпа до пазара на труда.

Сабрина Дони, преизбрана за кмет на Рубано, Италия, подчерта ролята на проекта за малките градове, които имат много по-малко ресурси, но познават гражданите си лично. „Направихме Европа, сега трябва да направим европейци,“ изтъкна тя.

Общинският съветник от Прага Ондрей Мировски сподели, че волята и лидерството на политиците са ключови за противодействие на национализма.
Райез Рахман, мигрант от Афганистан, който живее в Кошице, обясни защо се е включил в проекта ИНТЕГРА и какво означават за хора като него да имат възможност за участие и изява: „гласът ти да бъде чут, да можеш да кажеш, че тук живеят и чужденци, да повлияеш положително на други мигранти“.

Брифингът привлече повече от 70 участници и беше много високо оценен. „Благодаря за интересната конференция“, „Много добър, интересен и ефикасен проект“, „Рядко виждаме нещо толкова иновативно“. Това е голямо признание за София и водещата й роля за правене на европейски политики.

Материалите от брифинга можете да видите на: www.integra-eu.net

      

Нагоре