AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

За Академията

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Академията за мениджмънт в културата е програма за следдипломна квалификация за мениджъри на общински и независими културни институти, организации и събития. Академията се организира от Столична община чрез Асоциация за развитие на София, Гьоте-институт България и Софийски университет "Св. Кл. Охридски" и с подкрепата на Посолството на Австрия, Британски съвет, Чешки културен център, Институт Сервантес, Френски културен институт и Полски културен институт.
Обучителната програма цели да повиши професионалните умения в ко-продуцирането и организирането на културни събития и управлението на организации и институции в областта на културата. Мениджърите в културата, които създават облика на културната сцена, а чрез тях и самите културни институции и организации, ще придобият нови умения, ще оценят по нов начин собствения си потенциал, своите „най-отличителни пазарни характеристики" и новите възможности за въвличане на публиката. Те ще развиват умения за преговори и сътрудничество между обществено финансирани, комерсиални и независимо управлявани институции в града, страната и Европа.


ФОРМАТ НА ОБУЧЕНИЕТО

• График на обучителните курсове:
Курс 1: от 21 до 25 април 2015
Курс 2: 26 до 31 октомври 2015
Курс 3: април 2016

Място:
Гьоте Институт София, ул. „Будапеща" №1
Столична община, ул. „Московска" №33
Софийски университет

• Онлайн дейности през цялото обучение и след приключване на програмата:
a. Публикации на открити лекции в YouTube канал;
b. Постоянна комуникационна платформа, отворена за участници и преподаватели, за обмен на знания, умения и обратна връзка по проекти и теми;
c. Платформа за градски въпроси и културен мениджмънт в България на www.goethe.de/sofia

• Казуси, проекти на културните институции на участниците, които да бъдат посещавани и обсъждани от участници и експерти.

• Допълнителни съвместни програми, отворени за участниците в програмата и гражданите:
a. Редовни ежемесечни дискусии "Градски разговори" по теми, свързани с културата и изкуството в града в Гьоте-институт;
b. Конференции в рамките на програмите на партньорите (градове, културни институти, Софийски университет, европейски културни институти).

• Наръчници с ресурсни материали, казуси и индивидуални задачи за участниците.

• Дипломи за следдипломна квалификация в сферата на културния мениджмънт от Софийския университет и сертификати от Гьоте-институт и Столична община на успешно завършилите участници.

Прочети още...
Нагоре