AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Иновации за малките предприятия

Осем европейски региона се срещнаха в Дьор, Унгария, на 19-21 юни, 2017, за да се учат взаимно как да подобрят използването на развойна и научна дейност за МСП. Срещата беше петото интеррегионално събитие по проект ИноБридж, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА.

Регионите Западно Заддунавие, Унгария, и автономна провинция Болцано – Южен Тирол, Италия, представиха своите екосистеми и инструменти за подкрепа на иновациите и МСП.

Дьор, център на унгарската автомобилна индустрия, освен това показаха и добрите си практики: научния център Мобилитис и Изследователски център за транспортните индустрии към университета Ищван Сечени. Като стъпва на техническото и индустриалното наследство на Дьор и високотехнологичните автомобилни производства в града, Мобилитис се фокусира на научни и технологични концепции, свързани с транспорта и превозните средства, за да ангажира младите посетители с индустрията и да ги насочи към научни и инженерни кариери, свързани с нея. Мобилитис (НПО, 100% общинска собственост) работи в нова сграда в университета Ищван Сечени. Изследователският център за транспортните индустрии цели да предостави необходимото сътрудничество в областта на проучванията и развитието между автомобилните партньори и висшето образование. И двете организации показват на практика как съвместните усилия на индустрията, академичните среди и местната власт водят до доказани резултати, като поставят Дьор на второ място в Унгария по БВП.

Проектът ИноБридж се изпълнява в София от Асоциация за развитие на София от името на Столична община и фондация ПИК. Повече за проекта можете да видите тук: https://www.interregeurope.eu/INNOBRIDGE/

      

Нагоре