AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ CITYZEN “ГРАДСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ Е ВЪЗМОЖНО И НУЖНО НА ЕДИН УСТОЙЧИВО РАЗВИВАЩ СЕ ГРАД”

„Градско земеделие – политики и практики за устойчиви градове и региони“ бе темата на финалната конференция по проекта CityZen по програма INTERREG Европа, който в продължение на три години поставяше акцент върху ползите му сред местната власт и обществеността. 

Двудневното събитие, което се проведе на 11.05.23г. и 12.05.23г., събра членове екипа на CityZen, местната власт и заинтересовани страни от 8-те организации от 5-те региона на проекта (България, Гърция, Германия, Испания и Португалия), за да представи тяхната работа и постижения в подкрепа на политиките и добрите практики за градско земеделие. Местни домакини бяха Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Фондация “Асоциация за развитие на София” и “Зелена София” към Столична община.

Кметът на София, г-жа Йорданка Фандъкова, също поздрави гостите с приветствие и сподели своята визия за многобройните ползи от градското земеделие, което предоставя иновативни и находчиви идеи за използване и възстановяване на неизползваемите градски терени.

От своя страна Столична община подкрепя училища и детски градини в желанието им да развиват земеделие. В 30 столични детски градини са изградени образователни градинки за отглеждане на билки и зеленчуци, а в рамките на проекта CityZen и програмата “Моето зелено училище, моято зелена детска градина” бяха поставени и 5 вертикални градинки за отглеждане на растения. Тази година се провежда за 4-ти път и инициативата “Компостирай вкъщи”, чрез която ще бъдат раздадени 2000 компостера. В града вече функционира и първият “зелен остров”, който представлява обособено пространство за билки и цветя, съдове за разделно събиране на отпадъците, в това число и хранителните. Той се намира в ХТМУ и предстои да бъдат направени такива и в другите университети, тъй като към инициативата има голям интерес.

Ангажимент на общината е да създаде условия и подкрепа, а чрез такива проекти, които изграждат общности, да бъдат облагородени пространства и чрез собствения принос на граждани и подрастващи. “Освен успехите, големите градове имат и големи предизвикателства пред себе си по отношение на зелените политики. Затова се налага повече подкрепа от страна на гражданите и да намерим начин да насърчим участието им. Високият общностен дух е най-голямата ценност на градското земеделие.”, сподели г-жа Фандъкова.

В продължение на конференцията, бяха представени вдъхновяващи практики, реализирани в рамките на проекта CityZen, като модели "Направи си сам" за мини вертикални градини, разработени в София, покривни градини, озеленяване на неизползвани или са запустели терени в Кастилия и Леон, Солун и София, примери за многофункционално използване на обекти на градска инфраструктура като градски градини в училища в Кастилия и Леон, градска зеленчукова градина на университета в Солун, Агро социално предприятие в Солун, което  успешно създава терапевтична програма, базирана на градско земеделие за наркозависими лица.

Повече за проекта и добрите практики можете да намерите на страницата на проекта CityZen.

Във вторият ден бе реализирано посещение на земеделска ферма близо до София, която прилага на практика принципите на устойчивото земеделие и показва, че животът близо до природата е възможен и в града.

            

Проектът CityZen е финансиран по програма ИНТЕРРЕГ Европа и съфинансиран от ЕФРР на ЕС.      

Нагоре