AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

СЪЗДАВАНЕ НА ПОЛИТИКИ ЗА И С ГРАЖДАНИТЕ


Панелът за граждански консултации в рамките на проекта RRI-LEADERS: Лидерство за териториално развитие чрез отговорни наука и иновации се проведе в София на 15 май 2023г. Консултациите са важен канал за включване на гражданите в процеса на вземане на решения, в който те са както автори, така и ползватели на иновации и научни постижения за градско развитие. Партньорите Асоциация за развитие на София и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ работиха заедно с над 25 граждани с различни професии, възраст и опит, и обсъдиха ключови приоритети във важни политики на Столична община: подкрепа за иновации, устойчиво градско развитие, младежка заетост и предприемачество, дигитален преход и нови умения. Консултациите представляват завършек на серията от дейности за съвместно създаване и дизайн на политики с експерти и граждани в рамките на проекта; гражданите представиха своята визия за бъдещето на града и трансформацията му в модерно място за работа и живот. На ход са политиците за осъществяване на тази визия, с активния принос на гражданите във всяка стъпка от процеса.

Проектът се финансира от програма Horizon2020!

      

              

 

Нагоре