AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

ОБУЧЕНИЕ НА ОБУЧИТЕЛИ ВЪВ ВИЕНА СЪЗДАДЕ КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИГРА, КОЯТО ДА ОБУЧАВА МЛАДИТЕ НА НАЧИНИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ЕЗИКА НА ОМРАЗАТА ОНЛАЙН

ЛИЙД ОНЛАЙН ВИЕНАМежду 14 и 16 ноември във Виена се проведе международното обучение „Дигитално градинарство: прилагане на стратегии за противодействие на речта на омразата онлайн чрез създаване на сценарии по реални казуси“.

То събра на едно място учители, обучители, журналисти и граждански активисти от 7 европейски държави, както и специалисти от 7 организации и институции с опит и умения в борбата с речта на омразата онлайн. Представители на Асоциация за развитие на София, партньор по проекта LEAD – Online, бяха Деница Лозанова и Снежина Гъбова. Те бяха придружени от група от четирима български учители от различни краища на страната.

Събитието се проведе под формата на редица последователни интерактивни панели. След кратко запознаване и „счупване на леда“ участниците трябваше да преминат през различни процеси, целящи дискусия и анализ на явленията, свързани с езика на омразата онлайн чрез примери от реалното интернет пространство, както и хипотетични ситуации. Голяма част от обучението бе свързвана с тренинг на учителите и обучителите, включили се в него, на практики за обучение и информиране на млади хора по теми, свързани с езика на омразата онлайн. Участниците имаха за задача и създаването на сценарий за игра, която цели да обогати инструментите и подходите за разпознаване и подходящ отговор на речта на омразата онлайн.

Проектът е съ-финансиран от програма „Граждани, равенство, права и ценности“ на ЕС.

Нагоре