AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА ПРЕДСТОИ МЕЖДУНАРОДНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РЕЧТА НА ОМРАЗАТА ОНЛАЙН ВЪВ ВИЕНА

Между 14 и 16 ноември във Виена ще се състои международното обучение „Дигитално градинарство: прилагане на стратегии за противодействие на речта на омразата онлайн чрез създаване на сценарии по реални казуси“.

Обучението е част от проекта LEAD - Online, който чрез образование, информиране и овластяване, съдейства на младите хора и техните учители по-добре да разберат феномена ‘онлайн омраза’. Асоциация за развитие на София е координатор на проекта, включващ още шест организации и институции от цяла Европа.

Международното обучение ще събере в Австрия учители и обучители от 7 европейски държави, както и специалисти от 7 организации и институции с опит и умения в борбата с речта на омразата онлайн. Представители на Асоциация за развитие на София ще са Деница Лозанова и Снежина Гъбова. Участници ще са учители, обучители и граждански активисти от цяла Европа, сред които и четирима представители на формалното и неформалното образование в България.

Събитието ще е интерактивно и част от него ще е създаването на сценарий за онлайн игра за учители и ученици, която цели да обогати инструментите и подходите за разпознаване и подходящ отговор на езика на омразата.

Проектът е съ-финансиран от програма „Граждани, равенство, права и ценности“ на ЕС.

       

Нагоре