AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИТЕ НА СОФИЯ ПУБЛИКУВА ДВА ДОКЛАДА ПО ТЕМАТА ЗА СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ

Асоциация за развитие на София публикува два доклада, свързани с нуждата от социални иновации и реализирането на стратегии за тяхното осъществяване както в България, така и на територията на други държави от Европейския съюз.

Изследванията са част от проекта „Социални иновации плюс – центрове за компетенции (SI PLUS)”, който е финансиран от Европейската комисия, Европейския социален фонд и Европейската програма за заетост и социални иновации.

Първият доклад под наименованието „Доклад от изследване и анализ на съществуващи подходи и опит в България и ЕС“ разглежда вече съществуващите примери на организации за подпомагане на социалните иновации на територията на ЕС, както и тяхното функциониране. По-конкретно изследването разглежда примери от Португалия, Франция и Полша.

Вторият доклад по проекта изследва нуждите от социални иновации на територията на ЕС, и тематичните области, в които те ще се развиват. Докладът се спира върху различни целеви групи – от корпоративния свят до рискови групи и основни потенциални бенефициенти от развитието на социалните иновации.

Двата доклада, както и други ресурси по проекта „Социални иновации плюс – центрове за компетенции (SI PLUS)”, можете да разгледате тук.

Проектът се финансира от Европейската комисия, Европейския социален фонд и Европейската програма за заетост и социални иновации.

            

    

    

Нагоре