AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

АРС Е ДОМАКИН НА СРЕЩА ЗА ОБМЕН НА ОПИТ ПО ПРОЕКТА UMN – UnionMigrantNet and Cities Together for Integration


От 13 до 16 юни 2022г., българските партньори по проекта – АРС и КНСБ – бяха домакини на партньорска среща за обмен на опит с представители на общината и неправителствени организации от Лиеж (Белгия). В рамките на програмата гостите се срещаха с представители на КНСБ, с местни организации, работещи за интеграция на граждани на трети страни, посетиха РПЦ в Овча купел, общинския център за приемане на бежанци от Украйна на Централна гара, Каритас, и др. В последния ден от визитата гостите имаха възможност да се срещнат и с представители на Столична община и да научат повече за общинските политики за интеграция, проблемите и предизвикателствата, добрите практики и извлечени поуки.

Проектът UMN е в последната си фаза и българските партньори, КНСБ и АРС планират финалната конференция в България през м. септември. На този форум ще имаме още една възможност да споделим научените уроци и идеи за подобряване на интеграцията на всички хора, които са принудени да напуснат страната си, в търсене на по-добър живот за себе си и своите семейства.

Проектът UMN е съфинансиран от фонд "Убежище, миграция и интеграция" на Европейския съюз.

 

      

      

   

  

Нагоре