AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

ОБЩНОСТТА ПО ПРОЕКТ CONNECTION СЕ СРЕЩА В МАДРИД


Представители на 6 града и мрежата EUROCITIES се събраха в Мадрид на 15-17 ноември 2021 г. за втория семинар на общност 3 от проекта #CONNECTION, работеща по темата за заетостта на мигранти. Мадрид приветства Тампере, Финландия, Антверпен, Белгия, София, Кардица, Гърция и Брест, Франция, за да се запознаят с техните практики и да се включат във взаимно обучение с подкрепата на Migration Work и водещия партньор по проекта EUROCITIES.

Партньорите по проекта се запознаха на място с инициативите за интеграция и заетост, водени от общината/общността, както и от работата на регионалната агенция по заетостта и различни заинтересовани страни.

Партньорите си помагаха по метода „учене чрез действие“ при усъвършенстването на своите планове за действие за подобряване на перспективите за заетост на мигрантите.

В рамките на #CONNECTION София пилотира отвореното през септември тази година Бюро за информация и услуги за чуждестранни граждани, като иновативен начин за обединяване на ресурси и информационен поток в полза на родените в чужбина граждани.

 

 

Многонационалният проект „СВЪРЗВАНЕ - Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете “(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

 

Нагоре