AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

АРС СПОДЕЛЯ ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА МИГРАНТИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА

По покана на Българската търговско-промишлена палата, на 17.11.2021г. АРС представи дейността на Бюрото за информация и услуги на граждани на трети страни на финална международна конференция на проекта ЕРИАС. Проектът, част от който е БТПП, е съвместна инициатива на 13 партньора от 5 европейски държави и цели да подобри капацитета на работодатели за наемането на мигранти и бежанци. В тази връзка инициативата на Столична община, АРС, и БЧК за създаване на Бюро за информация и услуги на граждани на трети страни (ГТС) е изключително важна стъпка и подпомага координацията на НПО и местните власти в София за информиране, предоставяне на консултации и обучения както за ГТС, така и за работодатели. Сътрудничеството на АРС с БТПП има дългогодишна история; през 2020г. БТПП стана част от местната коалиция за интегриране на ГТС на пазара на труда, създадена от АРС по проекта ЮнионМайгрънтНет. През 2021г. и следващата 2022г. АРС продължава информационната си кампания сред работодатели в рамките на ЮнионМайгрънтНет, и чрез подобни сътрудничества имаме възможност да достигнем до значителен брой заинтересовани страни на местно и национално ниво.

Проектът ЮнионМайгрънтНет е финансиран от Фонд “Убежище, миграция и интеграция" на ЕС.

 

   

 

 

Нагоре