AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

АРС ПОДКРЕПЯ МЛАДИ ИНОВАТОРИ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ

На 10 ноември 2021г., в рамките на програмата на Регионален Hub Management & Network Development Bulgaria, координиран от Cleantech Bulgaria, в който Асоциация за развитие на София и координаторът на кандидатурата на София за Зелена столица на Европа - Зелена София, са членове, проведохме онлайн среща с участници от програмата Young Innovators на Cleantech Bulgaria. Младите хора се включиха активно в дискусията и обсъдиха предизвикателствата пред града в стремежа му да се превърне в Зелена столица на Европа. Тази инициатива има огромен потенциал за мобилизиране на гражданите на София, общинската администрация и заинтересовани страни за разширяване на усилията в посока подобряване на екологичните показатели на нашия град. Постиженията досега и бъдещите приоритети, по които регионалният хъб ще продължи да работи, бяха представени от Петко Анчев, експерт в екипа на Зелена София.

Проектът RIS Hub Management & Network Development Bulgaria е подкрепен от EIT Climate-KIC.

 

Нагоре