AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

СТРАТЕГИЯ В ДЕЙСТВИЕ – ТРАНСНАЦИОНАЛНИ СИНЕРГИИ

 

„Синергиите не се случват от само себе си, необходими са усилия“ бе едно от основните послания от интерактивната дискусия, водена от Севдалина Войнова и екипа на Асоциация за развитие на София в рамките на международния семинар по проект Финанси за социална промяна, състоял се на 29 септември 2021.

Инвеститори за социално въздействие, социални предприемачи, проектните партньори дискутираха измеренията на транснационалните синергии между различните проекти и инициативи, препятствията пред тях и препоръките за прeoдоляването им на проектно, програмно, регионално и европейско ниво.

Изводите от дискусията ще бъдат включени в Доклад за транснационалните синергии между проекти и инициативи в Дунавския регион.

Проектът е съфинансиран от фондовете на Европейския съюз (ERDF, IPA, ENI).

 

 

      

Нагоре