AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

ИНОВАТИВНИ МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ В SOFIALAB

Асоциация за развитие на София предприе още една малка стъпка в насока зелени политики, устойчиво развитие и дигитализация като подкрепи дейността на два проекта от „Академия за визионери“ – формат, организиран от Столична община и дирекция Спорт и младежки дейности.

На 25-ти септември 2021, с подкрепата на Асоциация за развитие на София, в SofiaLab се състоя първото събитие на младежките организации VODORASLO и Stolichna H2O, които са финалисти в първия сезон на „Академия за визионери“ , категория „Екология и градска среда“. Екипът на двата проекта се състои от четирима младежи, обединени от желанието за стъпка напред към промяна в качеството на живот в обществото.

Проектът VODORASLO е насочен към качеството на въздуха в затворени пространства посредством комплект „Направи си сам“ биореактор с микроводорасли. Целта е демократизиране на устройството, което е сведено до екзистенциалния минимум, така че да е достъпно за възможно най-много хора. Един океан в буркан.

Екипът представи VODORASLO, а участниците сглобиха 15 биореактора в SofiaLab, всички заедно дискутираха множество проблеми, свързани с качеството на въздуха, потреблението на пластмаса, водните ресурси на София, навиците и това как да бъдем с по-нисък въглероден отпечатък.

VODORASLO са раздали общо 75 биореактора на 25 гимназии. Заедно с помощта на дирекция „Спорт и Младежки дейности“, пилотно са инсталирани в класните стаи, като в някои класове са проведени демонстрации за сглобяването и поддържането на устройствата.

Проектът Stolichna H2O напомня за богатите минерални ресурси в София и по-конкретно чешмите в града. На събитието беше актуализирана дигиталната карта в Столицата чрез доброволческа акция, която се проведе присъствена и в онлайн форма, като всеки доброволец отбеляза в онлайн формуляр състоянието на чешмите в районите, за които няма информация.

Цел на проекта е и използването на по-малко пластмасови бутилки, чрез изграждане мрежа от магазини и търговски предприятия, които безплатно биха налели вода на посетителите. Самите места, където това може да се случи ще бъдат маркирани със специален стикер на Stolichna H2O. До края на месец Октомври ще заработи и официалният сайт на проекта: www.stolichnah2o.com, където ще е дигиталната карта с чешмите в София, полезен блог със статии на екологична тематика, както и интервюта с експерти. Чрез обединяване на усилията с „Чешмите на България“ и Zero Waste, проектът се стреми към по-ниско потребление на пластмаса.

Следващите стъпки на проекта са насочени към разрастването на мрежата от предприятия, възможност за подаване на сигнал за различни типове повреди, както и по-лесен диалог между гражданите и районните Общински администрации.

Екипът на VODORASLO ще работи върху втори прототип до края на 2021г., базиран на обратната връзка от всички деца, учители, експерти и участници в проекта, като предвиждат през пролетта на 2022г., заедно със Stolichna H2O да направят по-мащабно събитие, на което да се представи Биореактор 2.0, нова доброволческа акция дискусия с експерти пред широка публика и интересни игри, обвързани с екологията.

Асоциация за развитие на София ще продължи да подкрепя дейността и на двата проекта.

      

Нагоре