AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

АГОРА ДИЗАЙН СЕМИНАР - ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА ЗА КУЛТУРА

„Повечето от откритите сцени в София са правени през 50-те и 60-те и представляват платформа, от която да се говори на масите. Те не дават възможност за други начини на общуване между публика и артисти, а изкуството се е променило много оттогава.“

„Не е достатъчно да направиш една хубава сцена, ако я оставиш сама на себе си. Без управление и смислена програма тя е обречена на разруха.“

Това са част от мненията на участниците, които се включиха в интерактивния семинар по проект АГОРА с фокус върху откритите пространства за култура. Той се проведе на 28-ми септември в две части. Събитието събра над 30 участници от местната власт, независимия културен сектор, представители на академичния сектор и бизнеса.

Първата част от семинара бе отделена за провеждането на ФОТОГЛАС под формата на организирани разходки на предварително определени открити пространства за култура на територията на столицата. Участниците посетиха местата и документираха сегашното им състояние чрез дигитални снимки. Целта на ФОТОГЛАС бе да се идентифицират както местата, които имат належаща нужда от подобрение, така и тези, които могат да се използват като добър пример.

По време на същинската част на семинара бяха представени добри примери за открити сцени от други части на Европа и света. Всички участници споделиха впечатленията си за посетените по-рано обекти чрез попълване на интерактивна онлайн анкета в реално време и предложиха различни мерки за подобрението им по време на оживена дискусия.

Според участниците сред най-важните фактори за подобряване функционалността на пространствата са предвиждането на начините за употребата им в близко бъдеще, доброто им интегриране в местния колорит и лесните и ясни условия за използването им.

Интересно предложение за баланс между качествена художествена програма и ангажиране на местната общност бе провеждането на резиденции на артистите в съответния квартал. Освен това, участниците идентифицираха временните и преместваеми сцени като добра алтернатива на допълнителното застрояване и стигнаха до консенсус, че включването на студентски общности в различни стажове и творчески разработки би бил сред ефективните подходи за облагородяването на пространствата.

Този семинар е първият от три семинара, резултатите от които ще доведат до съставяне на план за действие за реновиране на пространства за култура.

Проектът АГОРА се изпълнява по програма ИНТЕРРЕГ Дунав и се съфинансира от фондовете на Европейския съюз (ERDF, IPA II).

Повече за проекта и предстоящите дейности можете да научите на http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/agora и https://www.facebook.com/InterregAGORA

    

    

 

Нагоре