AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ ОБМЕНИ ОПИТ С 21 ГРАДА В ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ #CONNECTION

Представители на партньорски организации от 22 града взеха участие в партньорска среща по проект СВЪРЗВАНЕ - „Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“ (CONNECTION). Срещата се проведе онлайн на 13ти и 14ти септември 2021г. и представи прогреса в изпълнението на дейностите по проекта до момента, както и предстоящите такива в изпълнение на дългосрочно заложените цели.

Общински служители и представели на неправителствения сектор от Антверпен, Атина, Дортмунд, Мадрид, Тампере, Солун, Стокхолм и др. партньорски градове обмениха разнообразния си опит и идентифицираха както най-добрите примери, така и пропуските в процеса на работа. Сред говорителите бяха и представители на организации като ВКБООН, Международна организация по миграция, Комитетът на бежанците, DG REFORM, както и координатора на проекта EUROCITIES и експертната организация, която улеснява обмена между градовете MigrationWork. Всички те отбелязаха сътрудничеството между местната власт, НПО сектора, бизнеса и гражданите като един от най-важните подходи за качествена интеграция и предоставяне на услуги в полза на чуждестранните граждани по холистичен начин.

Севдалина Войнова представи опита на София като отбеляза, че споделените практики от останалите градове са били от голяма полза за работата на АРС и разказа за концепцията и предстоящото откриване на Бюро за информация и услуги за чуждестранни граждани в столицата.

Съществени и ползотворни бяха сесиите, в които партньорите от 4-те тематични практически общности (разработване на стратегически подход за интеграция, участие и взаимодействие; включване на джендър общността в политиките за интеграция; изграждане на възможности за заетост на мигранти и проектиране на модел на услуги „на едно гише“) бяха разделени и имаха възможност да разгледат и обсъдят концепцията за създаването на наръчниците „How to?”, които ще представят на други градове насоки за ефективна работа по съответните теми.

По време на дискусията в общност 3, работеща по преодоляването на пречките пред заетостта на мигрантите, от която е част и Асоциация за развитие на София, бе предложено опита на София в разработването и изпълнението на Плана за действие за създаване на Бюро за информация и услуги за чуждестранни граждани да бъде описан в наръчника “How to?” като пример за изграждане на работещ модел с подкрепата на проекта.

В рамките на срещата бяха обсъдени и най-подходящите начини, по които партньорите могат да продължат да комуникират темата за миграцията и стъпките за интеграция сред широката общественост. Освен това бяха представени и последните промени в политиките на Европейския съюз по темата за миграция и интеграция.

      

 

Многонационалният проект „СВЪРЗВАНЕ - Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете “(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

 

Нагоре