AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

АРС изработи „Анализ на потребностите и избор на услуги за подкрепа“ във връзка със създаването на Бюро за информация и услуги за граждани на трети страни в София


Във връзка с изпълнението на дейностите по проект „СВЪРЗВАНЕ - Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“ (CONNECTION) и създаването на Бюро за информация и услуги за граждани на трети страни в София, Асоциация за развитие на София изработи „Анализ на потребностите и избор на услуги за подкрепа“. Анализът се базира на проведено документално и теренно проучване и представя анализ на потенциалните ползватели, публични и частни доставчици на услуги, както и съдържа предложения за подходящи услуги и концепция за създаването на Бюрото.

Пълният анализ може да бъде изтеглен от ТУК.

Многонационалният проект „СВЪРЗВАНЕ - Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“ (CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

Нагоре