AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

СЕМИНАР ПО ПРОЕКТ АГОРА НА ТЕМА „ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ПРОСТРАНСТВА ЗА ЦЕЛИТЕ НА КУЛТУРАТА“

Семинарът по проект АГОРА на тема „Трансформиране на пространства за целите на културата“ събра общо 38 участници, от които 25 присъстваха на място в СофияЛаб, а 13 се включиха в срещата онлайн. На 29-ти юни участниците обсъдиха потребностите в София от нови пространства за култура - както липси на ключова инфраструктура, напр. мащабни изложбени зали за визуално изкуство, така и нови нужди след КОВИД-19 за повече коуъркинг пространства и места за срещи на общности. Дискутираха се и подходящи сгради, които не се използват и биха могли да отговорят на тези нужди.

Реконструкциите и създаване на нова функционалност на индустриално наследство има своите предизвикателства: висока цена, дълги срокове, трудна възвръщаемост на инвестициите, разнопосочни интереси и липса на ясен фокус, нужда от много ефективен мениджърски екип. Ето защо културните оператори и експертите предложиха да се изпробват други, по-гъвкави модели като регламентирана публична субсидия, която да насърчи частните инвестиции в подобни реновации, създаване на мениджърски екипи в помощ на културните оператори, нови регламенти за партньорства и др. Създаващата се сега Програма за интегрирано развитие на София и предстоящата нова Стратегия за култура са подходящи стратегически инструменти, копито да насърчат трансформирането на пространства за култура. Друг извод, около който се обединиха участниците, е че за да бъде устойчива и успешна общинската политика в тази област, тя трябва да е в синхрон с националните приоритети, а национална стратегия за култура все още липсва. 

Участниците в работилницата подкрепиха създаването на неформална общност и мрежа от съмишленици, които искат да допринасят заедно за бъдещите трансформации на пространства в София. 

Проектът АГОРА се изпълнява по програма ИНТЕРРЕГ Дунав и се съфинансира от фондовете на Европейския съюз (ERDF, IPA II).

Повече за проекта и предстоящите дейности можете да научите на http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/agora и https://www.facebook.com/InterregAGORA.

 

      

      

Нагоре