AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

СПОДЕЛЯМЕ ДОБРИ ПРАКТИКИ ОТ ПРОЕКТА ЮНИОНМАЙГРЪНТНЕТ С МЕСТНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРИ


Като част от информационната и застъпническа кампания по проекта на ЮнионМайгрънтНет (ЮМН), Асоциация за развитие на София участва в международен форум, организиран от консорциума на проекта „Образовай се: социално включване чрез самообучение за мигранти“ (https://platform.integritybg.com), финансиран от програма Еразъм+. Екипът на АРС представи методологията и основните послания на проекта ЮМН, чиито цели са да мобилизира местни работодатели, социални партньори и неправителствени организации за подкрепа на граждани на трети страни (ГТС) на пазара на труда, чрез дейности за повишаване на техните знания, признаване на квалификация, свързване с местни предприятия. АРС ще покани българските организации, част от консорциума на проекта „Образовай се“, за членове на коалицията от местни заинтересовани страни, създадена по проекта ЮнионМайгрънтНет, за подкрепа на ГТС и включването им на пазара на труда в София и страната.

  

Нагоре