AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

АРС ЩЕ РАБОТИ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНЦИИ ЗА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ

От началото на май 2021г., АРС е част от международен консорциум с партньори от Австрия, Унгария, и Словакия, който ще изпълнява проекта Социални иновации плюс – Центрове за компетенции (SI PLUS). Консорциумът, воден от Lechner, Reiter & Riesenfelder Social Research OG, цели да подпомогне развитието на социални иновации чрез картографиране и подкрепа за съществуващи инициативи и създаване на нови програми. Проектът ще съдейства на заинтересованите организации, работещи по приоритети на Европейския социален фонд (ЕСФ) чрез споделяне на знания, ноу-хау, обучения и партньорства на национално и европейско ниво. В рамките на проекта ще се създадат и центрове за компетенции по социални иновации в Австрия, България, Словакия, и Унгария, които да подкрепят и работят съвместно с националните власти и управляващите органи на ЕСФ за планиране и изпълнение на програми за насърчаване на социалните иновации. Проектът ще продължи 24 месеца.

Проектът е финансиран от ЕСФ и Европейската програма за заетост и социални иновации.

 

Нагоре