AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТ ИНОЕЪР ПРЕД ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА ОТ ЖИВИ ЛАБОРАТОРИИ (ENoLL)

Асоциация за развитие на София е член на Европейската мрежа от живи лаборатории чрез Софийската лаборатория за иновации (SofiaLab) от 2019г. и има удоволствието да обменя опит с близо 150 други живи лаборатории от целия свят.

На 02.02.21г. екипът на АРС взе участие в среща с работна група на тема „Мобилност“, организирана от ENoLL. По време на дискусията бяха обсъдени различни теми, свързани с услугите в сферата на мобилността като ефективното събиране и използване на данни, анализирането на стимули и бариери в промяна на поведението на ползвателите, както и устойчивостта и достъпността на услугите.

Асоциация за развитие на София сподели своя опит в сферата на мобилността като представи проект ИНОЕЪР и предстоящите дейности по изпълнението му, поставяйки акцент върху предоставянето на услугата „зелен обществен транспорт при поискване“ за пръв път в Европа. ИНОЕЪР ще предложи екологичния транспорт не само като иновативна услуга за мобилност, а и като решение за намаляване на замърсяването на въздуха в София, което ще се комбинира с мерки като такса „задръстване“, зони с ниски емисии и зелени коридори. Специфично за проекта е и това, че ангажира гражданите като ги предизвиква да намират устойчиви решения чрез участие в хакатони, работилници и състезания, организирани в рамките на проекта.

Целта на работната група „Мобилност“ е да създаде обща референтна система, чрез която да се картографират, характеризират, сравнят и анализират лабораториите в Европа, работещи по тази тема. Това ще позволи по-добро разбиране на влиянието на новите решения за мобилност, базирано на научните резултати от различни „живи“ лаборатории, споделяне на опит и научени уроци от управлението на жива лаборатория за мобилност в методологичен и оперативен аспект, както и целенасочен обмен на знания и възможности за работа в мрежа.

Повече за проектa ИНОЕЪР можете да научите тук.

Повече за Европейската мрежа от живи лаборатории можете да научите тук.

Проектът ИНОЕЪР е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.

    

Нагоре