AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Трансформираме днес за едно по-добро бъдеще!

Тази идея бе водеща в презентациите и дискусиите по време на заключителната международна конференция на проекта ТРАНСФОРМ, проведена онлайн на 16.12.2020г. от Асоциация за развитие на София и партньорските организации. Гости и участници в конференцията обсъждаха възможности за използване на новите технологии в помощ на енергийната ефективност и санирането на жилища и сгради. Бяха представени и резултатите от пилотния проект в София, който включва дигитална трансформация на 10 жилища. Моделът, предложен от проекта ТРАНСФОРМ, залага на интернет на нещата, дигитална симулация на дома и интелигентни услуги за енергийно потребление, чрез което се постигат значителни намаления на разходите и съответно, спестявания за домакинствата и собствениците на жилища и сгради.

За повече информация за проекта, следете сайта на Асоциация за развитие на София и сайта на проекта, www.jointransform.eu.

Вижте тук видео за модела на проекта ТРАНСФОРМ.

Проектът се финансира от Европейския институт за иновации и технологии, КИК Климат.

 

      

      

 С подкрепата на: 

Нагоре