AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

ГРАДСКА РАЗХОДКА ПО ПРОЕКТ АГОРА

На 13.11.2020г. Асоциация за развитие на София проведе организирана градска разходка по проект АГОРА, който цели по-бърза и качествена регенерация на градската среда. По време на разходката беше представено предварително идентифицирано място – проект „Топлоцентралата“, който представлява добър пример за реинтеграция на слабо използвани градски активи.

Всички заинтересовани страни, които взеха участие в разходката се запознаха с плана за реконструкция на сградата на бившата топлоцентрала на НДК и превръщането й в център за изкуство и култура. Целта на проект „Топлоцентралата“, който се осъществява благодарение на Столична община, е да се създаде място за изява на независимите артисти в България и да се докаже, че изоставените индустриални пространства в градската среда имат потенциал за нов живот.

София работи по Тематичен клъстер 3 от проект АГОРА: Оценка и анализ на неизползвани публични пространства, открити и закрити, като центрове за социални, образователни и / или културни услуги. В тази връзка представя „Топлоцентралата“ като пилотен проект за градско развитие. Разходката спомогна да се изяснят функциите на обекта, да се идентифицират потенциалните потребители и аудитории, да се дадат идеи за плавно и ефективно интегриране на пространството в околния парк и да се генерират идеи за програмирането и популяризирането на бъдещия културен център.

Разходката се проведе в съответствие с противоепидемичните мерки и беше заснета. Кадрите от нея ще послужат за изработката на видеоклип, който ще бъде разпространен в информационните канали на проекта.

Проектът АГОРА се изпълнява по програма ИНТЕРРЕГ Дунав и се съфинансира от фондовете на Европейския съюз (ERDF, IPA II).

      

Нагоре