AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Покана за онлайн диалог на тема „СЪГЛАСУВАНОСТ МЕЖДУ ПОЛИТИКИТЕ ЗА ЧИСТОТА НА ВЪЗДУХА И ДРУГИ СВЪРЗАНИ ОБЛАСТИ“


Замърсяването на въздуха в София е отдавнашен проблем и въпреки последните положителни развития, градът все още се бори с преодоляването на това сложно предизвикателство. Мерките за чистота на въздуха са взаимосвързани и установяването как те влияят една на друга ще спомогне по-бързото им оптимизиране.

В тази връзка Столична община и партньорите й Асоциация за развитие на София, Софийски университет „Св. Климент Охридски", Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Национален институт по метеорология и хидрология, Национално сдружение на общините в България, Център за градска мобилност ЕАД и Моудшифт Европа ЕАД организират обществен диалог за обсъждане на взаимозависимостите в областта на качеството на въздуха. Целта на диалога е подобряване съгласуваността на общинските политики.

Събитието ще се проведе на 12 ноември 2020г. онлайн от 16:00 до 18:00ч. и изисква предварителна РЕГИСТРАЦИЯ. Участниците ще имат възможността да чуят експертното мнение на представители от НПО сектора и научноизследователски институти по теми, свързани с качеството на въздуха, да се запознаят с нагласите на гражданите и да представят своето мнение и идеи. Събитието ще приключи с модерирана дискусия, в която всеки участник може да се включи. Пълната програма на събитието можете да разгледате ТУК.

Събитието е част от проекта ИНОЕЪР – „Иновативен и екологичен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“.

Нагоре