AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

НОВА СТРАТЕГИЧЕСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ В ОБЛАСТТА НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА

Асоциация за развитие на София, партньор по проекта ЦИЦЕРОНЕ, предлага на вашето внимание новата Стратегическа програма за изследвания и иновации в кръговата икономика, която можете да прочете тук.

Стратегическата програма обхваща осем приоритетни теми (биомаса и биотехнологии, химически материали, строителство, храни, пластмаси, суровини, отпадъци, води) и се фокусира върху четири области (градски пространства, индустриални системи, производствени вериги, територии и море), като идентифицира ключови теми за целия Европейски съюз в сферата на прехода към кръгова икономика.

Разработена с участието на широк кръг експерти в рамките на проекта, финансиран от програма Хоризонт 2020, стратегическата програма представлява основата за новата платформа за кръгова икономика на ЕС, EU Circular Cooperation Hub.

С цел разпространение на стратегическия документ и създаване на нови възможности за сътрудничество между организациите, активни в сферата на кръговата икономика, ви каним да се включите и във финалния уъркшоп по проекта, на тема „Сътрудничество за кръгова икономика и иновации.“ Две идентични сесии ще се проведат онлайн на 22 и на 29 октомври 2020г., от 14.00 до 16.30 следобед (Централно европейско време). Повече информация за уъркшопа и за регистрация на този линк. Събитията са много подходящи за експерти, които управляват програми и финансови инструменти в сферата на кръговата икономика.

Допълнителни ресурси и информация по въпроси на кръговата икономика на сайта на проекта http://cicerone-h2020.eu/newsroom/

Линк към резюме на Стратегическата програма за изследавиния и иновации: http://cicerone-h2020.eu/2020/09/27/new-circular-economy-sria-now-available/

Линк към пилния текст на Стратегичскта програма за изследвания и новации: http://cicerone-h2020.eu/wp-content/uploads/2020/09/Circular-Economy-SRIA-2020.pdf

Линк за регистрация за онлайн уъркшоп по Стратегичскта програма за изследвания и новации: http://cicerone-h2020.eu/2020/09/22/online-workshop-cooperation-for-circular-economy-ri/

 

  

Нагоре