AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

Асоциация за развитие на София продължава да подкрепя интеграцията на граждани на трети страни на пазара на труда


Новата публикация на АРС е посветена на интегрирането на граждани на трети страни (ГТС) на пазара на труда и е част от проекта UMN – ЮнионМайгрантНет и градовете заедно за интеграция. АРС планира организирането на семинари за местни работодатели, чрез които да ги подпомогне в процеса на включване на ГТС в пазара на труда. Проектът цели да информира всички заинтересовани страни за изискванията и регулациите в тази сфера, за да се гарантира, че ще се предотврати експлоатацията и нечестната конкуренция между местните работници и служители и тези с мигрантски произход, за равноправно участие на ГТС на пазара на труда и достъп до социална защита и обществени услуги.

Многонационалният проект „UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция“ е финансиран от Фонд “Убежище, миграция и интеграция" на ЕС.

Нагоре