AСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ е учредена в обществена полза с решение № 348
на Столичния общински съвет, с цел да подпомага устойчивото развитие на София.

MOБИЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДКРЕПА НА ГРАЖДАНИТЕ И СИГУРНОСТТА В ГРАДСКИЯ ТРАНСПОРТ

Партньорите по проекта CO-APS, финансиран по програма на ЕИТ Мобилност в отговор на кризата с Ковид-19, проведоха третата си онлайн среща на 30 юли, посветена на функционалностите на мобилното приложение и аналитичния инструмент, чрез който ще се оптимизира управлението на градския транспорт в условията на епидемия. Мобилното приложение ще разчита на гражданите, използващи градския транспорт, както и на доброволци, за събиране на данни, свързани с натовареността на ключови транспортни точки в столицата, определени маршрути, и видове транспорт – метро, автобуси, трамваи. С комбинация от игрови елементи и система за награди, чрез мобилното приложение ще се събират данни в реално време, които ще помогнат и на служителите от градския транспорт и общината да вземат необходимите мерки за предотвратяване на нежелано струпване на хора в градския транспорт.

Пилотното тестване на приложението и системата за анализ на данни ще се проведе през октомври и ноември в градовете-партньори, Истанбул (Турция), Кардица (Гърция), и София. Ако желаете да ни помогнете да направим заедно публичния транспорт по-сигурен и да предотвратим разпространението на коронавируса в града, следете новините на тази страница за информация как да се присъедините към инициативата.

Нагоре